Dịch vụ đặt trước tài liệu
Dịch vụ đặt trước tài liệu

7601

Khi yêu cầu mượn của bạn không được đáp ứng (vì lí do kiểm kê hay các lý do khác), bạn đọc có thể đăng ký trước....
Chi tiết
Dịch vụ mượn trả, gia hạn
Dịch vụ mượn trả, gia hạn

8686

Lưu ý: Bạn đọc bị mất thẻ sử dụng Trung tâm Học liệu phải báo ngay với Bộ phận Lưu hành của Trung tâm để khóa tài khoản sử dụng, nhằm bảo vệ quyền lợi....
Chi tiết
Dịch vụ Thư viện
Dịch vụ Thư viện

9149

Trung tâm Học liệu Thái Nguyên bảo đảm cung cấp cho các bạn những dịch vụ thông tin tốt nhất như mượn trả, gia hạn, đặt trước tài liệu, cung cấp thông tin....
Chi tiết