Các lớp tin học
Các lớp tin học

3959

Chất lượng lớp học sẽ được khẳng định dựa trên những tiêu chí sau:

Chi tiết
Các khóa học ngoại ngữ
Các khóa học ngoại ngữ

3883

Trung tâm Học liệu liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Anh chất lượng cao tại Trung tâm do các cán bộ của Trung tâm và Đại học Thái Nguyên, đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh và giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Chất lượng của các lớp học sẽ được khẳng định bằng các tiêu chí sau:

Chi tiết