Tủ sách pháp luật năm 2018
Tủ sách pháp luật năm 2018

1501

Theo kế hoạch số 50a/KH-TTHL& CNTT về tổ chức thực hiện"Ngày Pháp luật năm 2018" . Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin giới thiệu một số tài liệu sách về pháp luật cho bạn đọc.

Chi tiết
Tài liệu điện tử mới tháng 5/2014
Tài liệu điện tử mới tháng 5/2014

7146

Tháng 05/2014 có 592 tài liệu điện tử bao gồm: 65 giáo trình tiếng Việt, 243 luận văn, luận án, 76 tài liệu tham khảo, 07 tạp chí khác, 136 bài trích từ tạp chí Khoa học và Công nghệ -  Đại học Thái Nguyên ... đã được bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử của Trung tâm Học liệu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc! Trân trọng!

Chi tiết
Giới thiệu tài liệu điện tử mới tháng 02/2014
Giới thiệu tài liệu điện tử mới tháng 02/2014

6554

Tháng 02/2014, Trung tâm Học liệu đã bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử 281 luận văn, 106 luận án. Xin giới thiệu cùng bạn đọc! Trân trọng!

Chi tiết
Giới thiệu tài liệu điện tử mới tháng 11/2013
Giới thiệu tài liệu điện tử mới tháng 11/2013

5850

Tháng 11/2013 có 159 tài liệu điện tử bao gồm: Giáo trình tiếng Việt, luận văn, luận án và các bài trích từ tạp chí khác... đã được bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử của Trung tâm Học liệu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc! Trân trọng!

Chi tiết
Giới thiệu tài liệu mới tháng 10/2013
Giới thiệu tài liệu mới tháng 10/2013

5128

Tháng 10/2013 có 722 tài liệu điện tử bao gồm: Giáo trình tiếng Anh, giáo trình tiếng Việt, luận văn luận án, tạp chí Khoa học và Công nghệ và các bài trích tạp chí khác đã được bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử của Trung tâm Học liệu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!

Trân trọng!

Chi tiết
Tài liệu điện tử tiếng Anh
Tài liệu điện tử tiếng Anh

21884

Tài liệu điện tử bằng tiếng Anh của Trung tâm Học liệu bao gồm nhiều bộ cơ sở dữ liệu với các chuyên ngành phong phú đa dạng như Y học, Nông nghiệp, khoa học kỹ thuật...

Chi tiết
Danh mục tài liệu điện tử tháng 09/2013
Danh mục tài liệu điện tử tháng 09/2013

4433

Tháng 09/2013 có 603 tài liệu điện tử bao gồm: 13 giáo trình tiếng Việt, 125 luận văn, luận án, 59 bài trích từ tạp chí Khoa học và Công nghệ -  Đại học Thái Nguyên và 405 bài trích từ tạp chí khác... đã được bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử của Trung tâm Học liệu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc! Trân trọng!

Chi tiết
Danh mục tài liệu điện tử tháng 08/2013
Danh mục tài liệu điện tử tháng 08/2013

3609

Tháng 08/2013 có 805 tài liệu điện tử bao gồm: Luận văn luận án, Tạp chí Khoa học và Công nghệ và các bài trích tạp chí khác đã được bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử của Trung tâm Học liệu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc! Trân trọng!

Chi tiết
Danh mục tài liệu điện tử tháng 6/2013
Danh mục tài liệu điện tử tháng 6/2013

2529

Tháng 6/2013 có 459  tài liệu điện tử bao gồm: Luận văn luận án, giáo trình tiếng Việt và các bài trích tạp chí đã được bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử của Trung tâm Học liệu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc! Trân trọng!

Chi tiết
Tương lai sách giáo khoa điện tử
Tương lai sách giáo khoa điện tử

1862

Sách điện tử đã ra đời, trong tương lai sẽ thay thế dần sách truyền thống. Hòa cùng xu thế này, việc xuất bản sách giáo dục, tài liệu giảng dạy và xây dựng các chương trình phần mềm, số hóa sách giáo dục cũng sẽ được thực hiện ở Việt Nam.

Chi tiết