Đại học Thái Nguyên: Biểu dương các nhà khoa học tiêu biểu

Ngày 13-1, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) - hợp tác quốc tế năm 2022.

Ban Giám đốc ĐHTN tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN và hợp tác quốc tế năm 2022.

Năm 2022, ĐHTN đã triển khai thực hiện 42 nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia, gồm: Đề tài độc lập quốc gia, đề tài quỹ gen, đề tài cấp thiết địa phương, đề tài nghiên cứu theo nghị định thư, hợp tác song phương, đa phương, đề tài Nafosted. Đồng thời, triển khai thực hiện 1 chương trình và 62 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, cấp đại học có 62 đề tài; các đơn vị thành viên cũng đã triển khai thực hiện 1.008 đề tài KHCN cấp cơ sở, trong đó có 344 đề tài của giảng viên và 664 đề tài của sinh viên.

Trong năm, các nhà khoa học của ĐHTN đã công bố 373 bài báo trên tạp chí Web of Science và Scopus, 74 bài trên tạp chí ACI, 448 bài trên các tạp chí khoa học quốc tế khác và 913 bài trên các tạp chí khoa học trong nước.

Về hợp tác quốc tế, công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế được tiến hành sâu sát, ban hành kịp thời các văn bản pháp quy theo hướng tăng cường phân cấp cho các đơn vị, tập trung vào các đối tác truyền thống và có uy tín cao.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc ĐHTN đã biểu dương các thầy, cô, các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Đồng thời, đề nghị các nhà khoa học tập trung công bố đề tài trên các tạp chí uy tín quốc tế; tăng cường các sản phẩm sở hữu trí tuệ; phát huy tiềm lực của các đơn vị trong toàn Đại học; phối hợp với các đơn vị thành lập nhóm nghiên cứu mạnh; quan tâm hơn nữa đến công tác hợp tác quốc tế...

Tại Hội nghị, Hội Địa lý châu Á đã trao Giấy chứng nhận cho ĐHTN vì có những đóng góp cho sự phát triển của Hội và sự thành công của Hội nghị địa lý châu Á lần thứ V. Dịp này, Ban Giám đốc ĐHTN cũng tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN và hợp tác quốc tế năm 2022.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/