Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Enhanced M aterial Removal Rate and Surface Quality o f H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining

Enhanced M aterial Removal Rate and Surface Quality o f H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining
 • Nhan đề :
 • Enhanced M aterial Removal Rate and Surface Quality o f H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining
 • Tác giả :
 • Long,Bành Tiến; Cường,Ngô; Phấn,Nguyễn Hữu; Toản,Hoàng Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • EDM,PMEDM,MRR,H13,Titanium powder
 • Số trang :
 • tr. 104-109
Enhanced M aterial Removal Rate and Surface Quality o f H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: