Góc thông tin ngân hàng thế giới Lịch công tác

Trang chủ >> Thông tin chi tiết tài liệu

Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Nhan đề :
 • Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Tác giả :
 • Hoàng Công Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Hợp tác,Vận dụng,Tiểu học
 • Chủ đề :
 • Toán học
 • Mô tả :
 • tr. 43-44

Tài liệu điện tử mới

 Giải quyết khiếu nại, tố...

Giải quyết khiếu nại, tố...

Tác giả: Vũ Duy Duẩn

NXB: Học viện hành chính

 Chính sách thu hút lao...

Chính sách thu hút lao...

Tác giả: Bùi Quang Sơn

NXB: Học viện Khoa học xã hội

 Nghiên cứu một số giải...

Nghiên cứu một số giải...

Tác giả: Trần Thị Quỳnh Như

NXB: Đại học Giao thông vận tải

 Ảnh hưởng của phân hữu...

Ảnh hưởng của phân hữu...

Tác giả: Hoàng Văn Tám

NXB: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 Quản lý vốn đầu tư...

Quản lý vốn đầu tư...

Tác giả: Phô Thi San Sa May

NXB: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 Vận dụng chuẩn mực kế...

Vận dụng chuẩn mực kế...

Tác giả: Lê Hoàng Phúc

NXB: Đại học Kinh tế TP.HCM

 Nghiên cứu lựa chọn mô...

Nghiên cứu lựa chọn mô...

Tác giả: Lê Văn Lượng

NXB: Đại học Mỏ - Địa chất

 Nguồn nhân lực cho phát...

Nguồn nhân lực cho phát...

Tác giả: SƯ LAO SÔ TU KY

NXB: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 Huy động vốn thông qua...

Huy động vốn thông qua...

Tác giả: Bạch Thị Thanh Hà

NXB: Học viện Tài chính

 Mối quan hệ giữa lạm...

Mối quan hệ giữa lạm...

Tác giả: Hoàng Đình Minh

NXB: Đại học Bách Khoa Hà Nội

 Hoàn thiện chính sách tài...

Hoàn thiện chính sách tài...

Tác giả: Nguyễn Xuân Hiệp

NXB: Học viện tài chính

 Impacts of AFTA on Government...

Impacts of AFTA on Government...

Tác giả: ATHSAPHANGTHONG SIPHANDONE

NXB: Đại học Kinh tế Quốc dân

 Tác động của đa dạng...

Tác động của đa dạng...

Tác giả: Phan Tiến Ngọc

NXB: Đại học Kinh tế Quốc dân

 Nghiên cứu sự hài lòng...

Nghiên cứu sự hài lòng...

Tác giả: Tôn Đức Sáu

NXB: Đại học Đà Nẵng

 Ứng dụng kỹ thuật chứng...

Ứng dụng kỹ thuật chứng...

Tác giả: Phạm Kim Loan

NXB: Đại học Ngần hàng TP Hồ Chí Minh

 Công nghiệp hóa, hiện đại...

Công nghiệp hóa, hiện đại...

Tác giả: Vương Phương Hoa

NXB: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 	Phát triển du lịch bền...

Phát triển du lịch bền...

Tác giả: Vũ Văn Đông

NXB: Đại học Bách Khoa Hà Nội

 Thu hút và sử dụng...

Thu hút và sử dụng...

Tác giả: Hà Thị Thu

NXB: Đại học Kinh tế Quốc dân

 	Chính sách việc làm cho...

Chính sách việc làm cho...

Tác giả: Nguyễn Văn Thắng

NXB: Đại học Kinh tế Quốc dân

 Kiểm soát chất lượng kiểm...

Kiểm soát chất lượng kiểm...

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn

NXB: Học viện Tài Chính

 Nghiên cứu sự tạo phức...

Nghiên cứu sự tạo phức...

Tác giả: Vương Khánh Ly

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Nghiên cứu và nâng cao...

Nghiên cứu và nâng cao...

Tác giả: Vũ Văn Khoa

NXB: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 Năng lực sử dụng tiếng...

Năng lực sử dụng tiếng...

Tác giả: Vũ Thị Quyên

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Môđun chính tắc và vành...

Môđun chính tắc và vành...

Tác giả: Vũ Thị Duyên

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Phát triển đội ngũ hiệu...

Phát triển đội ngũ hiệu...

Tác giả: Vũ Thanh Hải

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Đánh giá công tác giải...

Đánh giá công tác giải...

Tác giả: Vũ Ngọc Dũng

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu mạng lưới chợ...

Nghiên cứu mạng lưới chợ...

Tác giả: Vi Văn Minh

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Quản trị rủi ro tín...

Quản trị rủi ro tín...

Tác giả: Trương Quốc Tuấn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Giải pháp tăng cường công...

Giải pháp tăng cường công...

Tác giả: Trương Quang Hợp

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Quản lý hoạt động thanh...

Quản lý hoạt động thanh...

Tác giả: Trịnh Thị Thu Hằng

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Giải pháp tăng cường quản...

Giải pháp tăng cường quản...

Tác giả: Trịnh Nam Sơn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Khắc phục tình trạng học...

Khắc phục tình trạng học...

Tác giả: Trịnh Minh Khánh

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Quản lý hoạt động liên...

Quản lý hoạt động liên...

Tác giả: Trịnh Đức Thành

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Lượn hà lều của người...

Lượn hà lều của người...

Tác giả: Triệu Thị Huyền

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Nghiên cứu vấn đề nghèo...

Nghiên cứu vấn đề nghèo...

Tác giả: Triệu Thị Hà Phương

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Quản lý hoạt động dạy...

Quản lý hoạt động dạy...

Tác giả: Triệu Ngọc Luân

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Nâng cao chất lượng điều...

Nâng cao chất lượng điều...

Tác giả: Trần Việt Hùng

NXB: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 Hoàn thiện công tác kiểm...

Hoàn thiện công tác kiểm...

Tác giả: Trần Thị Xuân Xinh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Màu sắc tự truyện trong...

Màu sắc tự truyện trong...

Tác giả: Trần Thị Thủy

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Giải pháp chủ yếu nhằm...

Giải pháp chủ yếu nhằm...

Tác giả: Trần Thị Thu Hà

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Thống kê
Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) được biết đến và tin tưởng với chất lượng đào tạo cao và chuyên nghiệp; chi phí hợp lý, hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại; Kí túc xá nằm nga

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Là chi nhánh tại Châu Á của đại học RMIT đặt tại Melbourne - tổ chức đại học lớn nhất của Úc

Quỹ Bill & Melinda Gates

Quỹ Bill & Melinda Gates

Được dẫn dắt bởi một niềm tin rằng mỗi một cuộc đời đều có giá trị như nhau, BMGF làm việc để giúp tất cả mọi người có sức khỏe dồi dào và cuộc sống hữu ích.

Ngân hàng thế giới World Bank

Ngân hàng thế giới World Bank

Việt Nam là một câu chuyện thành công về quá trình phát triển. Công cuộc Đổi mới kinh tế và chính trị bắt đầu triển khai từ năm 1986 đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế gi