Trang chủ >> Thông tin chi tiết tài liệu

Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Nhan đề :
 • Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Tác giả :
 • Hoàng Công Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Hợp tác,Vận dụng,Tiểu học
 • Chủ đề :
 • Toán học
 • Mô tả :
 • tr. 43-44

Tài liệu điện tử mới

 Nghiên cứu khả năng hấp...

Nghiên cứu khả năng hấp...

Tác giả: Đinh Đức Hoàng

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Hoàn thiện công tác cho...

Hoàn thiện công tác cho...

Tác giả: Đào Ngọc Thái

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Thực trạng và giải pháp...

Thực trạng và giải pháp...

Tác giả: Đặng Thị Nhung

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Quản lý nhà nước đối...

Quản lý nhà nước đối...

Tác giả: Nguyễn Văn Điển

NXB:

 Quan niệm về giá trị...

Quan niệm về giá trị...

Tác giả: Phạm Huy Thành

NXB:

 Quan niệm về đạo đức...

Quan niệm về đạo đức...

Tác giả: Diệp Minh Giang

NXB:

 Quản lý phát triển văn...

Quản lý phát triển văn...

Tác giả: Phan Công Khanh

NXB:

 Mô hình chủ nghĩa xã...

Mô hình chủ nghĩa xã...

Tác giả: Nguyễn Đức Ngọc

NXB:

 Quan niệm của Hồ Chí...

Quan niệm của Hồ Chí...

Tác giả: Trần Văn Phòng

NXB:

 Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Tác giả: Trương Minh Dục

NXB:

 Lý luận vủa V.I.Leenin về...

Lý luận vủa V.I.Leenin về...

Tác giả: Đoàn Xuân Thủy

NXB:

 Lý luận vủa V.I.Leenin về...

Lý luận vủa V.I.Leenin về...

Tác giả: Đoàn Xuân Thủy

NXB:

 Nâng cao vai trò của...

Nâng cao vai trò của...

Tác giả: Trần Hùng Phi

NXB:

 Thực trạng và giải pháp...

Thực trạng và giải pháp...

Tác giả: Đặng Tân Lộc

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Gắn kết lợi ích kinh...

Gắn kết lợi ích kinh...

Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Loan,Bùi Thị Minh Thêu

NXB:

 Tăng trưởng kinh tế gắn...

Tăng trưởng kinh tế gắn...

Tác giả: Chu Văn Cấp

NXB:

 Nghiên cứu giải pháp phát...

Nghiên cứu giải pháp phát...

Tác giả: Đặng Ngọc Huyền

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Tham nhũng tiếp cận từ...

Tham nhũng tiếp cận từ...

Tác giả: Đoàn Ngọc Phúc

NXB:

 Nghiên cứu mức độ hài...

Nghiên cứu mức độ hài...

Tác giả: Đàm Thị Hường

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Bàn về sử dụng quyền...

Bàn về sử dụng quyền...

Tác giả: Nguyễn Đình Phong

NXB:

 Nghiên cứu, xác định hàm...

Nghiên cứu, xác định hàm...

Tác giả: Chu Thị Oanh

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

 Giải pháp phát triển doanh...

Giải pháp phát triển doanh...

Tác giả: Bùi Quốc Tuấn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Phát huy vai trò của...

Phát huy vai trò của...

Tác giả: Hà Trọng Thà

NXB:

 Vấn đề đảng chính trị...

Vấn đề đảng chính trị...

Tác giả: Phạm Đào Thịnh

NXB:

 Xây dựng khối đoàn kết...

Xây dựng khối đoàn kết...

Tác giả: Đoàn Tất Hoài

NXB:

 Vai trò của miền Bắc...

Vai trò của miền Bắc...

Tác giả: Đào Xuân Kỳ

NXB:

 Vấn đề nhà nước pháp...

Vấn đề nhà nước pháp...

Tác giả: Phan Quốc Khánh

NXB:

 Tư tưởng của V.I.Leenin về...

Tư tưởng của V.I.Leenin về...

Tác giả: Nguyễn Thị Phượng

NXB:

 So sánh sự biến đổi...

So sánh sự biến đổi...

Tác giả: Vương Thị Kim Chi

NXB:

 Nhận xét đặc điểm biến...

Nhận xét đặc điểm biến...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trung,Ngô Văn Hoàng Linh

NXB:

 Một số kết quả đạt...

Một số kết quả đạt...

Tác giả: Trần Quang Trung,Lê Ngọc Trọng,Nguyễn Văn Hưng

NXB:

 Đặc điểm dịch tễ, lâm...

Đặc điểm dịch tễ, lâm...

Tác giả: Khưu Bạch Xuyến,Huỳnh Văn Bá

NXB:

 Đặc điểm dịch tễ học...

Đặc điểm dịch tễ học...

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,Nguyễn Đình Hùng,Lê Hồng Phong

NXB:

 Xác định đột biến gen...

Xác định đột biến gen...

Tác giả: Lê Thị Phượng,Nguyễn Thu Thúy,Tạ Văn Tờ,Nguyễn Thị Diệu Thúy

NXB:

 Đánh giá hiệu quả của...

Đánh giá hiệu quả của...

Tác giả: Bùi Mạnh Côn,Nguyễn Văn Xuyên,Nguyễn Đức Trung

NXB:

 Đánh giá tình trạng mòn...

Đánh giá tình trạng mòn...

Tác giả: Nguyễn Quốc Trung

NXB:

 Nghiên cứu tình trạng kháng...

Nghiên cứu tình trạng kháng...

Tác giả: Phạm Thị Nhuận,Nguyễn Kim Lương

NXB:

 Thay đổi một số chỉ...

Thay đổi một số chỉ...

Tác giả: Ngô Thanh Bình,Vũ Minh Thục

NXB:

 Mối liên quan giữa một...

Mối liên quan giữa một...

Tác giả: Nguyễn Xuân Thực,Đỗ Quang Trung,Tạ Văn Bình

NXB:

 Tìm hiểu mối liên quan...

Tìm hiểu mối liên quan...

Tác giả: Đoàn Trọng Trung

NXB:

Thống kê
Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) được biết đến và tin tưởng với chất lượng đào tạo cao và chuyên nghiệp; chi phí hợp lý, hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại; Kí túc xá nằm nga

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Là chi nhánh tại Châu Á của đại học RMIT đặt tại Melbourne - tổ chức đại học lớn nhất của Úc

Quỹ Bill & Melinda Gates

Quỹ Bill & Melinda Gates

Được dẫn dắt bởi một niềm tin rằng mỗi một cuộc đời đều có giá trị như nhau, BMGF làm việc để giúp tất cả mọi người có sức khỏe dồi dào và cuộc sống hữu ích.

Ngân hàng thế giới World Bank

Ngân hàng thế giới World Bank

Việt Nam là một câu chuyện thành công về quá trình phát triển. Công cuộc Đổi mới kinh tế và chính trị bắt đầu triển khai từ năm 1986 đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế gi