Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học

Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Nhan đề :
 • Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Tác giả :
 • Kiên,Hoàng Công
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Hợp tác,Vận dụng,Tiểu học
 • Số trang :
 • tr. 43-44
Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học

Tài liệu điện tử mới

Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tác giả: Hạnh,Đỗ Thị Bích

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Phương pháp tọa độ trong hình học không gian

Phương pháp tọa độ trong hình học không gian

Tác giả: Hà,Bùi Việt

NXB: Đại học Khoa học Thái Nguyên

Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ninh

Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Hường,Bùi Văn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu

Phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu

Tác giả: Nghĩa,Bùi Thị

NXB: Đại học Khoa học Thái Nguyên

Tổng hợp một số 2-Aryl-4-(2'-Hydroxiphenyl)-2,3-dihidro-1H-1,5-Benzodiazepin

Tổng hợp một số 2-Aryl-4-(2'-Hydroxiphenyl)-2,3-dihidro-1H-1,5-Benzodiazepin

Tác giả: Toàn,Dương Ngọc; Thảo,Nguyễn Minh

NXB:

Design, fabrication and characterization of a perfect absorber using simple cut-wire metamaterials

Design, fabrication and characterization of a perfect absorber using simple cut-wire metamaterials

Tác giả: Việt,Đỗ Thanh; Tùng,Bùi Sơn; Quỳnh,Lê Vân; Hiền,Nguyễn Thị

NXB:

Nghiên cứu định danh các loài nấm men từ cây men lá tại Cao Bằng và Bắc Kạn

Nghiên cứu định danh các loài nấm men từ cây men lá tại Cao Bằng và Bắc Kạn

Tác giả: Vui,Đặng Kim; Hưng,Trần Quốc; Bình,Ngô Xuân; Duy,Nguyễn Văn

NXB:

A comparative study on operating system for wireless sensor networks

A comparative study on operating system for wireless sensor networks

Tác giả: Thắng,Vũ Chiến; Hưng,Nguyễn Chấn; Thành,Nguyễn Hữu

NXB:

Chọn lọc dòng biến dị chịu mất nước và chịu chiếu xạ ở cây lạc (Arachis Hypogaea L.)

Chọn lọc dòng biến dị chịu mất nước và chịu chiếu xạ ở cây lạc (Arachis Hypogaea L.)

Tác giả: Thủy,Vũ Thị Thu; Mậu,Chu Hoàng; Thanh,Nguyễn Vũ Thanh

NXB: