Góc thông tin ngân hàng thế giới

Trang chủ >> Thông tin chi tiết tài liệu

Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Nhan đề :
 • Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Tác giả :
 • Hoàng Công Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Hợp tác,Vận dụng,Tiểu học
 • Chủ đề :
 • Toán học
 • Mô tả :
 • tr. 43-44

Tài liệu điện tử mới

 Đánh giá tác động của...

Đánh giá tác động của...

Tác giả: Hạ Khải Hoàn

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Giải pháp chủ yếu nhắm...

Giải pháp chủ yếu nhắm...

Tác giả: Vũ Văn hải

NXB: Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Một số giải pháp nhằm...

Một số giải pháp nhằm...

Tác giả: Dương Hà Vân

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Đánh giá khả năng sinh...

Đánh giá khả năng sinh...

Tác giả: Nguyễn Thành Hưng

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Tình hình nhiễm sán lá...

Tình hình nhiễm sán lá...

Tác giả: Hoàng Văn Huân

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đánh giá kết quả thực...

Đánh giá kết quả thực...

Tác giả: Nguyễ Việt Hà

NXB: Đại học nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu khả năng sinh...

Nghiên cứu khả năng sinh...

Tác giả: Vi Hữu Cầu

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Tác giả: Tạ Văn Lâm

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đánh giá thực trạng công...

Đánh giá thực trạng công...

Tác giả: Phạm Tuấn Phúc

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Phát triển thương mại tỉnh...

Phát triển thương mại tỉnh...

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Đánh giá hiệu quả các...

Đánh giá hiệu quả các...

Tác giả: Sầm Văn Hùng

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Phát triển bền vững kinh...

Phát triển bền vững kinh...

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

NXB: Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Đánh giá hiện trạng và...

Đánh giá hiện trạng và...

Tác giả: Dương Như Long

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đánh giá hiện trạng nước...

Đánh giá hiện trạng nước...

Tác giả: Lục Thanh Hải

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đánh giá ảnh hưởng của...

Đánh giá ảnh hưởng của...

Tác giả: Hoàng Thị Thu Quỳnh

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Huy động các nguồn vốn...

Huy động các nguồn vốn...

Tác giả: Đỗ Văn Triện

NXB: Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Nghiên cứu khả năng sinh...

Nghiên cứu khả năng sinh...

Tác giả: Trần Minh Trường

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Giải pháp tăng cường quản...

Giải pháp tăng cường quản...

Tác giả: Tăng Đức Bắc

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Thực hiện cơ chế tự...

Thực hiện cơ chế tự...

Tác giả: Vũ Thị Thúy Hằng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 So sánh ảnh hưởng của...

So sánh ảnh hưởng của...

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trang

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đánh giá hoạt động của...

Đánh giá hoạt động của...

Tác giả: Trần Thị Thu Hoài

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu năng suất tinh...

Nghiên cứu năng suất tinh...

Tác giả: Trịnh Văn Bình

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 So sánh ảnh hưởng của...

So sánh ảnh hưởng của...

Tác giả: Trương Ngọc Phượng

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Xác định mức protein thích...

Xác định mức protein thích...

Tác giả: Hà Quang Đoàn

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nâng cao hiệu quả huy...

Nâng cao hiệu quả huy...

Tác giả: Nghiêm Xuân Dũng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Đánh giá khả năng sinh...

Đánh giá khả năng sinh...

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đặc điểm bệnh đơn bào...

Đặc điểm bệnh đơn bào...

Tác giả: Ngô thị Phượng

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Phối hợp dạy học thực...

Phối hợp dạy học thực...

Tác giả: Nguyễn Văn Tuân

NXB: Đại học Thái Nguyên

 Quản lý rủi ro tín...

Quản lý rủi ro tín...

Tác giả: Nguyễn Trung Dương

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Nghiên cứu đặc điểm dịch...

Nghiên cứu đặc điểm dịch...

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh

NXB: Đại học Nông Lâm Thaí Nguyên

 Nghiên cứu một số đặc...

Nghiên cứu một số đặc...

Tác giả: Nguyễn Hùng Cường

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 bài toán vận tải có...

bài toán vận tải có...

Tác giả: Phạm Bá Tình

NXB: Đại học Khoa Học Thái Nguyên

 Nghiên cứu một số đặc...

Nghiên cứu một số đặc...

Tác giả: Phạm thị Hương Trang

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Dạy học giải quyết vấn...

Dạy học giải quyết vấn...

Tác giả: Tô Văn Khôi

NXB: Đại học Thái Nguyên

 Nghiên cứu so sánh dòng,...

Nghiên cứu so sánh dòng,...

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu sử dụng chế...

Nghiên cứu sử dụng chế...

Tác giả: Nguyễn Văn Lâm

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đánh giá hiệu quả sử...

Đánh giá hiệu quả sử...

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hải

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu một số yếu...

Nghiên cứu một số yếu...

Tác giả: Phạm Ngọc Trâm

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu vai trò gây...

Nghiên cứu vai trò gây...

Tác giả: Nguyễn Chí Dũng

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Tác giả: Nông Thị Thêm

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thống kê
Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) được biết đến và tin tưởng với chất lượng đào tạo cao và chuyên nghiệp; chi phí hợp lý, hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại; Kí túc xá nằm nga

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Là chi nhánh tại Châu Á của đại học RMIT đặt tại Melbourne - tổ chức đại học lớn nhất của Úc

Quỹ Bill & Melinda Gates

Quỹ Bill & Melinda Gates

Được dẫn dắt bởi một niềm tin rằng mỗi một cuộc đời đều có giá trị như nhau, BMGF làm việc để giúp tất cả mọi người có sức khỏe dồi dào và cuộc sống hữu ích.

Ngân hàng thế giới World Bank

Ngân hàng thế giới World Bank

Việt Nam là một câu chuyện thành công về quá trình phát triển. Công cuộc Đổi mới kinh tế và chính trị bắt đầu triển khai từ năm 1986 đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế gi