Trang chủ >> Thông tin chi tiết tài liệu

Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Nhan đề :
 • Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Tác giả :
 • Hoàng Công Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Hợp tác,Vận dụng,Tiểu học
 • Chủ đề :
 • Toán học
 • Mô tả :
 • tr. 43-44

Tài liệu điện tử mới

 Tạo giống lúa đột biến...

Tạo giống lúa đột biến...

Tác giả: Quan Thị Ái Liên

NXB: Đại học Cần Thơ

 Đặc điểm phân bố khoáng...

Đặc điểm phân bố khoáng...

Tác giả: Trịnh Đình Huấn

NXB: Đại học Mỏ - Địa chất

 Nghiên cứu tính chất truyền...

Nghiên cứu tính chất truyền...

Tác giả: Nguyễn Công Thuật

NXB: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Đánh giá nhận thức về...

Đánh giá nhận thức về...

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Đánh giá sự ô nhiễm...

Đánh giá sự ô nhiễm...

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuân

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu tính năng kéo...

Nghiên cứu tính năng kéo...

Tác giả: Đào Hữu Đoàn

NXB: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Thực trạng và giải pháp...

Thực trạng và giải pháp...

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Điều khiển thích nghi phi...

Điều khiển thích nghi phi...

Tác giả: Thái Hữu Nguyên

NXB: Đại học Bách Khoa Hà Nội

 Thực trạng nhiễm HIV/STI, một...

Thực trạng nhiễm HIV/STI, một...

Tác giả: Trần Đại Quang

NXB: Viện Vệ sinh Dịch tễ TW

 Giải pháp giảm nghèo tại...

Giải pháp giảm nghèo tại...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Tác giả: Nguyễn Mạnh Tùng

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Hoàn thiện cơ chế phân...

Hoàn thiện cơ chế phân...

Tác giả: Đào Phan Cẩm Tú

NXB: Học viện Tài Chính

 Nghiên cứu một số biện...

Nghiên cứu một số biện...

Tác giả: Nguyễn Khắc Quý

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Đầu tư phát triển nông...

Đầu tư phát triển nông...

Tác giả: Phạm Văn Ơn

NXB: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

 Nghiên cứu biến động giá...

Nghiên cứu biến động giá...

Tác giả: Nguyễn Huy Dã

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Giải pháp tài chính phát...

Giải pháp tài chính phát...

Tác giả: Tạ Minh Hùng

NXB: Học viện Tài Chính

 Quy hoạch cán bộ diện...

Quy hoạch cán bộ diện...

Tác giả: Trần Thị Thanh Nhàn

NXB: Học viện Chính trị Quốc gia

 Hoàn thiện quản lý chi...

Hoàn thiện quản lý chi...

Tác giả: Nguyễn Quốc Huy

NXB: Học viện Tài Chính

 Phát triển hệ thống logistics...

Phát triển hệ thống logistics...

Tác giả: Đặng Thị Thuý Hồng

NXB: Viện nghiên cứu thương mại

 Phân tích hiệu quả huy...

Phân tích hiệu quả huy...

Tác giả: Đỗ Thị Nhan

NXB: Học viện Tài Chính

 Sử dụng tài chính thúc...

Sử dụng tài chính thúc...

Tác giả: Trần Trưng

NXB: Học viện Tài Chính

 Hoàn thiện cơ chế quản...

Hoàn thiện cơ chế quản...

Tác giả: Trương Anh Dũng

NXB: Học viện Tài Chính

 Thiết kế, chế tạo thiết...

Thiết kế, chế tạo thiết...

Tác giả: Nguyễn Hữu Quân

NXB: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Nghiên cứu ảnh hưởng của...

Tác giả: Nguyễn Hữu Hải

NXB: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 Các giải pháp nâng cao...

Các giải pháp nâng cao...

Tác giả: Đoàn Thục Quyên

NXB: Học viện Tài Chính

 Đánh giá kết quả chương...

Đánh giá kết quả chương...

Tác giả: Hà Xuân Lanh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Cải thiện môi trường đầu...

Cải thiện môi trường đầu...

Tác giả: Khánh Thị Xuyến

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 Giải pháp giảm nghèo bền...

Giải pháp giảm nghèo bền...

Tác giả: Dương Thị Thu Hằng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Đánh giá hiện trạng và...

Đánh giá hiện trạng và...

Tác giả: Đồng Thị Thu Trang

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu một số đặ...

Nghiên cứu một số đặ...

Tác giả: Đinh Thu Phương

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đánh giá hiện trạng ô...

Đánh giá hiện trạng ô...

Tác giả: Đào Quang Linh

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu cơ sở khoa...

Nghiên cứu cơ sở khoa...

Tác giả: Tạ Minh Thư

NXB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Hoàn thiện quản lý cơ...

Hoàn thiện quản lý cơ...

Tác giả: Tạ Hữu Dũng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 Nghiên cứu thực trạng và...

Nghiên cứu thực trạng và...

Tác giả: Nguyễn Huy Liệu

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Xây dựng cơ sở dữ...

Xây dựng cơ sở dữ...

Tác giả: Nguyễn Hùng Cường

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Nghiên cứu thực trạng và...

Nghiên cứu thực trạng và...

Tác giả: Nguyễn Hải Sơn

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Hoàn thiện công tác quản...

Hoàn thiện công tác quản...

Tác giả: Nguyễn Hải Sơn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 Nghiên cứu chiết tách tinh...

Nghiên cứu chiết tách tinh...

Tác giả: Ngô Văn Tĩnh

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Hoàn thiện công tác tuyên...

Hoàn thiện công tác tuyên...

Tác giả: Ma Văn Lâm

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 Nâng cao chất lượng tín...

Nâng cao chất lượng tín...

Tác giả: Tạ Bắc Vũ

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Thống kê
Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện quản lý Giáo dục Singapore

Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) được biết đến và tin tưởng với chất lượng đào tạo cao và chuyên nghiệp; chi phí hợp lý, hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại; Kí túc xá nằm nga

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Là chi nhánh tại Châu Á của đại học RMIT đặt tại Melbourne - tổ chức đại học lớn nhất của Úc

Quỹ Bill & Melinda Gates

Quỹ Bill & Melinda Gates

Được dẫn dắt bởi một niềm tin rằng mỗi một cuộc đời đều có giá trị như nhau, BMGF làm việc để giúp tất cả mọi người có sức khỏe dồi dào và cuộc sống hữu ích.

Ngân hàng thế giới World Bank

Ngân hàng thế giới World Bank

Việt Nam là một câu chuyện thành công về quá trình phát triển. Công cuộc Đổi mới kinh tế và chính trị bắt đầu triển khai từ năm 1986 đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế gi