Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học

Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Nhan đề :
 • Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học
 • Tác giả :
 • Kiên,Hoàng Công
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Hợp tác,Vận dụng,Tiểu học
 • Số trang :
 • tr. 43-44
Vận dụng dạy học hợp tác trong môn Toán ở Tiểu học

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phù hợp cho sản xuất hoa Lily tại Lạng Sơn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phù hợp cho sản xuất hoa Lily tại Lạng Sơn

Tác giả: Hoa,Trần Thị Minh

NXB: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Minh,Trần Thị Khánh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Nghiệm giải tích và nghiệm xấp xỉ của một bài toán biên đối với phương trình song điều hòa

Nghiệm giải tích và nghiệm xấp xỉ của một bài toán biên đối với phương trình song điều hòa

Tác giả: Hải,Trần Thị

NXB: Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử và mạng nơ ron

Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử và mạng nơ ron

Tác giả: Tú,Trần Thanh

NXB: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Đảm bảo an ninh cho hệ thống VOIP di động

Đảm bảo an ninh cho hệ thống VOIP di động

Tác giả: Tú,Trần Thanh

NXB: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Câu dưới bậc trong truyện ngắn Nam Cao

Câu dưới bậc trong truyện ngắn Nam Cao

Tác giả: Hoàn,Trần Quốc

NXB: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Giải quyết việc làm  cho người dân bị thu hồi đất tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Hoa,Trần Quốc

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Hồ Chí Minh tư duy kinh tế

Hồ Chí Minh tư duy kinh tế

Tác giả: Thắng,Cao Ngọc

NXB: Thanh niên

Nâng cao chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh Tuyên Quang

Nâng cao chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh Tuyên Quang

Tác giả: Khởi,Trần Quang

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi

Tác giả: Đạt,Trần Quang

NXB: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp