Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Giới thiệu>>Chi bộ Đảng

Chi bộ Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản


Thứ bảy, 4/27/2013, 6:36:19 PM
Chi bộ Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản (TTHL- NXB) là chi bộ cơ sở được thành lập theo Quyết định số 50-QĐ/TV ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sát nhập 02 chi bộ Trung tâm Học liệu và Nhà xuất bản trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên. Hiện nay Chi bộ TTHL- NXB là hạt nhân lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và mọi mặt hoạt động của Trung tâm Học liệu.
 
Hiện nay Chi bộ TTHL-NXB gồm có 40 Đảng viên trong đó có 36 đồng chí là Đảng viên chính thức, 04 đồng chí là Đảng viên dự bị. Ban Chi ủy TTHL - NXB gồm 04 đồng chí:
  1. Đồng chí Nguyễn Duy Hoan - Giám đốc TTHL, Bí thư
  2. Đồng chí Nguyễn Ánh Nguyệt - Phó Giám đốc TTHL, Chi ủy viên
  3. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc NXB, Chi ủy viên
  4. Đồng chí Trần Hồng Anh - Trưởng phòng phòng CNTT - TTHL, Chi ủy viên
 
Ban Chi ủy Chi bộ TTHL - NXB nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Chi bộ TTHL-NXB tập trung củng cố, xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chi bộ thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Chi bộ TTHL-NXB thường xuyên động viên cán bộ viên chức (CBVC) tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và phân công công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho CBVC đi học tập, bồi dưỡng phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, hai đơn vị với tổng số 73 cán bộ, có 03 cán bộ có trình độ tiến sĩ, 26 cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có 05 cán bộ đang học cao học và 01 cán bộ đang là nghiên cứu sinh.


 
TTHL
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: