Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Tin tức>>Thông báo

Cơ sở dữ liệu miễn phí Access to Research for Development and Innovation (ARDI)


Chủ nhật, 7/19/2015, 8:01:29 PM

Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên xin thông báo đến quý bạn đọc, hiện nay Trung tâm đã đăng ký quyền truy cập CSDL ARDI. Quý bạn đọc có thể truy cập và khai thác CSDL này  phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của mình.

ARDI là một trong bốn Cơ sở dữ liệu lớn của Research4Life (AGORA, HINARI, OARE, ARDI). ARDI là Chương trình cho Truy Cập Nguồn Tài Liệu Nghiên Cứu Cho Sự Phát Triển và Đổi Mới được thành lập bởi Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (World Intellectual Property Organization) vào năm 2009 và hợp tác với các nhà xuất bản nổi tiếng (như Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Sage, John Wiley & Sons, Oxford University Press, v,v.) nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tiếp cận nhiều hơn tới nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Mục tiêu của chương trình:

- Tăng cường khả năng của các quốc gia đang phát triển để tham gia vào nền kinh tế tri thức toàn cầu;

- Hỗ trợ các nhà nghiên cứu ở các quốc gia đang phát triển trong việc đưa ra các giải pháp mới nhằm ứng phó với các thách thức công nghệ mới ở cấp khu vực và toàn cầu.

Hiện tại, có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho các quốc gia đang phát triển.

Các bước truy cập tài liệu của ARDI:

  1. Truy cập trang chủ ARDI: http://www.wipo.int/ardi. Chọn “Log in”. Hoặc truy cập trực tiếp vào trang http://ardi.wipo.int
  2. Đăng nhập User name và Password (Tài khoản đăng nhập liên hệ : ntlan@tnu.edu.vn)
  3. Click “List of journal titles” để chọn tạp chí từ danh mục hoặc chọn tạp chí theo ký tự an-pha-bê
  4. Chọn tạp chí mà bạn muốn truy cập
  5. Khi đang xem bất kì tạp chí nào, nếu muốn trở về trang chủ tạp chí, click chọn biểu tượng home bên góc phải của trang
  6. Khi hoàn thành quá trình tìm kiếm, click biểu tượng Sign out bên góc phải của trang.

 

TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: