Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Giới thiệu>>Công Đoàn

Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản


Chủ nhật, 4/28/2013, 1:03:19 AM

Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản (TTHL-NXB) được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-BCH ngày 01/5/2012 của Công đoàn Đại học Thái Nguyên. Hiện nay, công đoàn TTHL- NXB có tổng số 84 đoàn viên sinh hoạt ở 07 tổ công đoàn. Trong đó có 20 đồng chí là cán bộ quản lý từ cấp trưởng, phó phòng, 43 chuyên viên, 10 nhân viên, phục vụ. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, cán bộ viên chức TTHL và NXB luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị Công đoàn TTHL - NXB giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ  XI.

Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TTHL - NXB lần thứ III giai đoạn 2012 - 2015; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn 2015 – 2017; tổ chức và động viên công đoàn viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ TTHL - NXB, Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ IV đã đề ra. Bên cạnh đó, Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành Công đoàn TTHL - NXB nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các đồng chí:

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Đ/c Trần Hồng Anh Chủ tịch 0912.660-602 anhth(a)lrc-tnu.edu.vn
2 Đ/c Nguyễn Thành Trung Phó Chủ tịch 0916.597-668 / 0963.222-668 thanhtrung(a)lrc-tnu.edu.vn
3 Đ/c Lê Thị Như Nguyệt Phó Chủ tịch 0973.216-622 lenguyet.dhtn(a)gmail.com
4 Đ/c Dương Vĩnh Thiện Ủy viên 0974.465-665 dvthien(a)lrc-tnu.edu.vn
5 Đ/c Phạm Trần Dương Ủy viên 0988.908-089 ptduong(a)lrc-tnu.edu.vn
6 Đ/c Lê Thành Nguyên Ủy viên 0973.194.853 ltnguyen@tnu.edu.vn
7 Đ/c Nguyễn Thu Lan Ủy viên 0985.993-432 ntlan(a)lrc-tnu.edu.vn

 Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2012 – 2013
 
Đặc biệt tại Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 diễn ra trong hai ngày 27, 28/10/2012 Công đoàn TTHL-NXB vinh có 02 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2012 – 2017:
 
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt Phó Chủ tịch, UVBTV 0912.805-696 nanguyet(a)lrc-tnu.edu.vn
2 Đ/c Trần Hồng Anh Ủy viên Ban chấp hành 0912.660-602 anhth(a)lrc-tnu.edu.vn
 

* Hãy thay thế cụng từ (a) thành @ để có địa chỉ thư đúng. Phương pháp này để chống thư rác.

 
TTHL
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: