Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Đăng ký làm thẻ và gia hạn thẻ TTHL


Thứ hai, 8/9/2010, 4:40:54 PM

1.Thủ tục đăng ký làm thẻ và gia hạn thẻ TTHL
Đăng ký làm thẻ và gia hạn thẻ
Đăng ký làm thẻ
Đối tượng:
       Giảng viên, cán bộ ĐHTN
       Sinh viên ĐHTN (chính quy và không chính quy, Cao đẳng… thuộc ĐHTN, sinh viên học văn bằng 2, học viên hệ ĐH Mở)
       Cộng đồng (Bạn đọc ngoài trường ĐHTN)
Lệ phí làm thẻ: Lệ phí in thẻ: 30.000 đồng/thẻ
       Phí sử dụng TTHL (thuộc ĐHTN): 60.000 đồng/năm
       Phí sử dụng TTHL (ngoài ĐHTN): 90.000 đồng/năm

Lưu ý: TTHL sẽ giảm lệ phí in thẻ (30.000 đồng/thẻ) cho các nhóm đăng ký làm thẻ gồm 20 người trở lên.
Quyền lợi
        Giá trị sử dụng thẻ là 1 năm. Khi có nhu cầu sử dụng tiếp bạn đọc đến TTHL để gia hạn thẻ và nộp phí sử dụng TTHL.
        Áp dụng đúng theo quy định chung của TTHL ( không cho mượn thẻ hoặc dẫn kèm theo người thân).
        Tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng TTHL (thời gian tổ chức sẽ được thông báo trên trang Web của TTHL).

2. Quy trình cấp thẻ

Địa điểm: Bộ phận làm thẻ, quầy Dịch vụ Thông tin, tầng 1, TTHL, giờ hành chính.
Sinh viên năm thứ nhất: cập nhật sau
Sinh viên chính quy/không chính quy/cao học chưa có thẻ TTHL:
        Lớp trưởng chịu trách nhiệm liên hệ làm thẻ cho cả lớp
        Nộp danh sách có xác nhận của Phòng CTCT-HSSV
        Dán ảnh 3 x 4 vào mẫu do TTHL cấp hoặc tập thể nhóm làm thẻ đến TTHL chụp ảnh làm thẻ sau khi đã nộp tiền đầy đủ.
        Thẻ sẽ được trả tại bộ phận làm thẻ sau 10 ngày
Cán bộ các trường ĐHTN
        1 ảnh 3 x 4 dán vào mẫu do TTHL cấp hoặc chụp ảnh thẻ tại TTHL.
        Đơn xin làm thẻ có xác nhận của khoa/Trường (nếu làm cá nhân)
        Lần 2 & Lần 3: Áp dụng cho thẻ bị mất hoặc thẻ bị hỏng
        Cá nhân tự liên hệ làm thẻ.
        Cán bộ TTHL sẽ kiểm tra lại thông tin thẻ bạn đọc, chụp ảnh lại
        Lệ phí in lại thẻ: 30.000 đồng/thẻ.
        Thẻ sẽ được trả tại bộ phận làm thẻ 10 ngày sau khi hoàn thành thủ tục

3. Làm thẻ cá nhân
Sinh viên:
        Sinh viên có thể tự đăng ký làm thẻ đơn lẻ thì phải xin xác nhận của Phòng CTCT-HSSV theo mẫu có sẵn tại TTHL hoặc download tại   website
        Nộp tiền cho cán bộ làm thẻ và chụp ảnh hoặc nộp ảnh 3 x 4
        Thẻ được trả sau 10 ngày
Cộng đồng:
        Các đối tượng ngoài ĐHTN lấy xác nhận của địa phương theo mẫu có tại TTHL hoặc download dưới đây
        Cán bộ TTHL chụp ảnh
        Nộp giấy xác nhận và biên lại đã nộp tiền làm thẻ để lấy thẻ sau 10 ngày.

TTHL
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: