Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hỗ trợ học viên cao học ngoại ngữ khai thác nguồn học liệu


Thứ năm, 12/15/2016, 2:12:00 PM

Ngày 10/12, Trung tâm học liệu phối hợp với thư viện Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình thực hành khai thác tài nguyên Trung tâm Học liệu và giới thiệu các nguồn học liệu mở cho hơn 20 học viên cao học khóa 1 chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung của Khoa Ngoại ngữ (ảnh dưới).

Chương trình được thực hiện với những nội dung chính như sau: Giới thiệu về Trung tâm Học liệu và thư viện Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên; Hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu tài liệu và sử dụng các cơ sở dữ liệu tại thư viện Khoa Ngoại ngữ và Trung tâm Học liệu; Hướng dẫn học viên thực hành khai thác tài nguyên Trung tâm Học liệu; giới thiệu và khai thác các nguồn học liệu mở miễn phí trên mạng Internet.

Hoạt động nằm trong kế hoạch thường xuyên của Trung tâm Học liệu nhằm giới thiệu và hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu in ấn và tài liệu điện tử cũng như các cơ sở dữ liệu của Trung tâm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học và cán bộ, giảng viên trong toàn Đại học Thái Nguyên. 

 

Tin bài: Hồng Ngọc (P. CTNV)

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: