Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện giai đoạn 2011-2016, Xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2021


Thứ năm, 1/12/2017, 1:23:27 PM

Ngày 30/12/2016, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin- Thư viện giai đoạn 2011- 2016, xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2016 -2021. Căn cứ vào các báo cáo do Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Học liệu đã trình bày, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận và thống nhất tại Hội nghị, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã kết luận một số nội dung sau:

 

Nguồn http://www.tnu.edu.vn/

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: