Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam


Thứ ba, 3/21/2017, 3:51:01 PM

Trải qua hơn 2.000 năm du nhập và phát triển ở Việt Nam, Phật giáo ngày càng khẳng định là một tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, là thành tố văn hóa không thể thiếu của nền văn hóa dân tộc  Việt Nam.

Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ra đã đề ra đường lối đúng đắn, coi tôn giáo là nhu cầu sinh hoạt tinh thần của một bộ phận người dân, từ đó thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo phục vụ lợi ích dân  tộc, thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo. Đặc biệt, sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 với tư cách là một cơ quan chịu trách nhiệm duy nhất trong các hoạt động đối nội và đối ngoại của Phật giáo Việt Nam, thể hiện mối quan hệ hài hòa, gắn bó giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính trị nhà nước. 

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cho ra mắt cuốn Mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nội dung cuốn sách phác họa quá trình ra đời, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; phân tích thực trạng mối quan hệ Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bước đầu chỉ ra những hạn chế và những bài học kinh nghiệm, để xuất một số kiến nghị nhằm củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng bền vững, gắn bó hơn trong tương lai.

Cuốn sách được chia thành 3 chương:

Chương I: Sự thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chương II: Thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981 đến nay

Chương III: Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra và một số khuyến nghị

Xin giới thiệu đến bạn đọc.

Ký hiệu xếp giá: 322.09597/ DAT

Vị trí: kho sách Chuyên khảo tầng 2 - Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên.

 

Nguồn nxbctqg.org.vn

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: