Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Biến đổi khí hậu


Thứ tư, 5/31/2017, 9:39:23 AM

1/ Hurricanes and climate change. Volume 3 / Jennifer M. Collins, Kevin Walsh, editors.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53480

2/ Climate change : identification and projections / Philippe de Larminat.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53464

3/ Climate Change : Inferences from Paleoclimate and Regional Aspects / edited by André Berger, Fedor Mesinger, Djordje Sijacki.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53467

4/ Climate change : observed impacts on planet Earth / edited by Trevor M. Letcher.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53468 5/

 Communicating climate change : the path forward / Susanna Priest ;with contributions by Neil Stenhouse and Jessica Thompson.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53469

6/ Climate change mitigation : greenhouse gas reduction and biochemicals / edited by Jimmy Alexander Faria Albanese and M. Pilar Ruiz.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53474

7/ Climate Change Mitigation : Policies and Progress / Organisation for Economic Co-operation and Development

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53477

8/ Assessing Climate Change [electronic resource] : Temperatures, Solar Radiation and Heat Balance / by Donald Rapp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53475

9/ Mitigating Climate Change : The Emerging Face of Modern Cities / edited by Anshuman Khare, Terry Beckman.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53478

10/ A Wet Look At Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19005

11/ Climate Change and Technological Options

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27276

12/ Implementing Climate Change Measures in the EU

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31673

13/ Economics and Management of Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28216

14/ Influence of Climate Change on the Changing Arctic and Sub-Arctic Conditions

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30635

15/ Climate Change and Energy Pathways for the Mediterranean

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27275

16/ Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27483

17/ Seasonal Forecasts, Climatic Change and Human Health

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29463

18/ Climatic Changes and Water Resources in the Middle East and North Africa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27283

19/ The Economics of Climate Change Policies

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30498

20/ Climate change adaptation strategies : an upstream-downstream perspective / Nadine Salzmann [and four others], editors.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53479

 

Trân trọng!

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: