Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Thanh tra Bộ GD&ĐT nói về kết quả rà soát 94 ứng viên GS, PGS


Thứ hai, 4/9/2018, 8:09:42 AM

Theo ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, Trưởng đoàn kiểm tra ứng viên GS, PGS năm 2017, thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao theo quy định, Thanh tra Bộ chủ trì kiểm tra rà soát hồ sơ của 94 ứng viên GS, PGS có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có khiếu kiện, tập trung xem xét nghiêm túc, khách quan từng trường hợp cụ thể.

Trước hết, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trên cơ sở hồ sơ của từng ứng viên, gửi văn bản đề nghị từng ứng viên báo cáo giải trình những vấn đề trong hồ sơ cần phải làm rõ thêm. Đồng thời, gửi văn bản đề nghị cơ sở giáo dục báo cáo về việc xác nhận giờ giảng cho ứng viên.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Đoàn kiểm tra cũng chia thành 6 nhóm đi đến từng cơ sở để xác minh và tiến hành làm việc trực tiếp với một số ứng viên. Có ứng viên được mời lên Bộ, có ứng viên Thanh tra Bộ GD&ĐT đến tận nơi trao đổi cụ thể.

Trên cơ sở thông tin xác minh ban đầu, Đoàn kiểm tra đã báo cáo Bộ trưởng và Bộ trưởng đề nghị thường trực Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cùng với Đoàn kiểm tra làm việc cụ thể với từng Hội đồng ngành.

Việc kiểm tra, xác minh thận trọng, khách quan, cụ thể, việc áp dụng pháp luật chính xác, mang tính xây dựng. Kết quả, đã đề nghị công nhận 53 ứng viên đảm bảo đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và không công nhận 41 ứng viên do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc có đơn xin rút khỏi danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Ông Nguyễn Huy Bằng cho biết, Đoàn kiểm tra chỉ tập trung vào đánh giá hồ sơ chứ không có thẩm quyền đánh giá về chuyên môn. Tuy nhiên, từ hồ sơ Thanh tra Bộ GD&ĐT thấy nổi lên một số vấn đề như sau: Theo quy định trong hồ sơ của ứng viên thỉnh giảng phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng và có đánh giá của hiệu trưởng cơ sở giảng dạy nhưng một số hồ sơ không có hợp đồng hoặc không có thanh lý hợp đồng, thậm chí hợp đồng môn này nhưng lại thanh lý môn khác. Thậm chí có trường hợp làm mới hồ sơ của các năm trước không có căn cứ.

Cũng có ứng viên kê khai loại giáo trình trong hồ sơ và được tính điểm, tuy nhiên khi xác minh giáo trình này lại chưa được hiệu trưởng chọn. Mà theo quy định của pháp luật thì giáo trình chỉ được công nhận khi hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học chọn và thừa nhận lựa chọn để sử dụng.

Lại có trường hợp vi phạm quy định về thâm niên. Ví dụ, quy định về thâm niên của GS, PGS phải tính bằng giờ giảng đối với trình độ đại học, tức là phải dạy các lớp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ nhưng lại kê khai dạy chương trình bồi dưỡng thì giờ giảng đó là không đúng quy định của pháp luật. Từ đó đi tới kết luận không đủ giờ dạy, không đủ thâm niên.

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết đang kiến nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận mới.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Bộ trưởng GD&ĐT có hình thức chấn chỉnh cơ sở giáo dục chưa thực hiện tốt quy định về thỉnh giảng, vi phạm quy định trong việc xác nhận giờ giảng cho ứng viên. Đồng thời, kiến nghị Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước có những giải pháp phù hợp rút kinh nghiệm với các Hội đồng cơ sở, Hội đồng ngành để việc xét công nhận tiêu chuẩn ứng viên GS, PGS chính xác hơn.


Nguồn: Báo điện tử Chính phủ
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: