Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Triển khai dịch vụ kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet miễn phí.


Thứ năm, 12/10/2015, 9:51:35 AM

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc, từ ngày 21/12/2015 Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên triển khai dịch vụ “Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet”.

Hình thức tham gia:

  • Tham khảo tại khu trình chiếu tự động tại tầng 3 của Trung tâm Học liệu.
  • Mở lớp thường xuyên vào 14h các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần.

Bạn đọc đăng ký tham gia lớp qua email, facebook.com/TTHLTN hoặc trực tiếp tại tầng 3 Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết liên hệ:

  • Nguyễn Thị Ngoan
  • Bộ phận Dịch vụ Thông tin – Phòng Công tác Nghiệp vụ.
  • Email: ntngoan@tnu.edu.vn
  • DĐ: 0976 176 116
  • ĐT: 0280 656 8979

TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: