Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Trường đại học đầu tiên thuộc khu vực miền núi phía Bắc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục


Thứ tư, 3/15/2017, 10:08:25 AM

Ngày 16-3 tới, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT & TT) thuộc Đại học Thái Nguyên sẽ vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và trở thành trường đại học đầu tiên trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng để nâng cao chất lượng giáo dục. Tại Việt Nam, kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng được chú trọng hơn bởi nó là thước đo khẳng định chất lượng dạy và học của các cơ sở giáo dục.

Nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục, năm học 2016 - 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ đầu tiên đối với giáo dục đại học, Bộ sẽ tiến hành kiểm định chất lượng để xếp hạng, phân tầng các cơ sở giáo dục đại học để sắp xếp lại mạng lưới. Việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục được tiến hành theo Luật Giáo dục đại học ban hành năm 2012 và kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học CNTT&TT.

Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục giai đoạn 2011-2020 và chủ trương của Bộ, từ năm 2008 Trường Đại học CNTT&TT đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cần thiết phục vụ công tác tự đánh giá. Đến cuối năm 2015 và đầu năm 2016, Hội đồng Tự đánh giá nhà trường nhận thấy Trường đã đủ các điều kiện để đăng ký kiểm định đánh giá ngoài và làm các thủ tục báo cáo Bộ GD&ĐT cho phép Nhà trường CNTT&TT được đăng ký kiểm định đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Trải qua quá trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, từ ngày 01/11 đến 04/11 năm 2016 trên tinh thần nghiêm túc, công khai và minh bạch, Nhà trường đã đạt yêu cầu 53/61 tiêu chí đánh giá (chiếm 86,88%). Với kết quả này, Nhà trường đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Theo Quyết định số 09/QĐ-KĐCLGD ngày 20/02/2017).

Là trường đại học đầu tiên trong khu vực miền núi phía Bắc đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường Đaaij học CNTT&TT cũng là một  trong 15 trường đại học đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT. Thông qua hoạt động này, Trường Đại học CNTT&TT mong muốn không chỉ công bố và giải trình với xã hội, các cơ quan có thẩm quyền, các bậc phụ huynh, người học về chất lượng đào tạo của nhà trường, mà còn đem lại động lực cải tiến và tiếp tục nâng cao chất lượng mọi hoạt động của nhà trường trong thời gian tới. Việc nỗ lực đạt được các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT là bước đi ban đầu. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành sứ mạng và mục tiêu đã công bố. Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học CNTT&TT sẽ trở thành trường đại học điện tử đạt đẳng cấp quốc gia, là một trong những Trung tâm hàng đầu của Việt Nam về đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục hiện tại có giá trị lưu hành trong 05 năm và sau 05 năm trường lại phải tiếp tục tiến hành đánh giá ngoài. Điều đó có nghĩa là các trường đại học cần phải duy trì phát triển những mặt mạnh của mình đồng thời khắc phục những điểm còn hạn chế, không ngừng vươn lên để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá mới sau 05 năm. Hoạt động này đã và đang góp phần giúp cho mỗi đơn vị trường đại học nói chung và Trường Đại học CNTT&TT nói riêng không ngừng hoàn thiện về mặt chất lượng, thay đổi cách nhìn nhận về trách nhiệm, từ quan điểm chịu trách nhiệm công việc trước cấp trên sang nhận trách nhiệm đảm bảo chất lượng trước các đối tượng rộng hơn bao gồm sinh viên, nhà tuyển dụng, nhà đầu tư giáo dục và nhà nước.

 

Nguồn http://baothainguyen.org.vn/

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: