4 tiêu chí xác định thư viện có vai trò quan trọng
4 tiêu chí xác định thư viện có vai trò quan trọng

18

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

Chi tiết
Thư viện trở thành điểm 'nóng' du lịch
Thư viện trở thành điểm 'nóng' du lịch

15

(PLVN) - Một kỷ nguyên mới cho ngành thư viện trên toàn thế giới đã được triển khai vài năm gần đây. Không chỉ là một “kho sách” đơn thuần như trước, thư viện kiểu mới là một nơi gặp gỡ sinh động với chức năng mở cho tất cả mọi người. 

Chi tiết
Kết nối giữa Du lịch và thư viện
Kết nối giữa Du lịch và thư viện

11

Trong đời sống xã hội có những ngành, lĩnh vực thoáng nhìn cảm như không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế lại có sự liên quan rất khăng khít với nhau như: Thư viện và Du lịch. Đó là sự kết, nối tương tác với nhau về tri thức và kinh doanh dịch vụ.

Chi tiết
Họp báo cáo Bộ trưởng tiến độ triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”
Họp báo cáo Bộ trưởng tiến độ triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

75

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng dự thảo Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”. Sau một thời gian triển khai nhiệm vụ, sáng ngày 10 tháng 6, tại Văn phòng Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì cuộc họp nghe Vụ Thư viện báo cáo tiến độ triển khai và đề cương chi tiết Đề án.

Chi tiết
Khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam"
Khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam"

72

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1561/QĐ-BVHTTDL về việc khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam".

Chi tiết
Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động
Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động

76

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH  ngày 12/01/2017 của BCH Tổng LĐLĐVN về “ Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; Trong những năm qua, công tác An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn được các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm cải thiện điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, chủ động phòng ngừa lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng năng suất lao động.

Chi tiết
Năm 2020 có thể sẽ nóng nhất lịch sử
Năm 2020 có thể sẽ nóng nhất lịch sử

15

Các nhà khí tượng học dự báo năm 2020 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục nhiệt độ, kéo dài chuỗi hiện tượng thời tiết thất thường những năm qua.

Chi tiết
Hướng dẫn xác minh chữ ký điện tử, chữ ký số
Hướng dẫn xác minh chữ ký điện tử, chữ ký số

78

Trong mùa dịch COVID-19, có những doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn sử dụng văn bản điện tử, giấy tờ điện tử, hợp đồng điện tử để trao đổi và ký kết với doanh nghiệp đối tác. Tuy nhiên, doanh nghiệp không biết làm cách nào, công cụ nào để xác minh được chữ ký điện tử, chữ ký số của phía đối tác ký lên văn bản điện tử, giấy tờ điện tử, hợp đồng điện tử.

Chi tiết
Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng bất tận
Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng bất tận

227

Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới. Người hội tụ cao đẹp nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, phương Đông và phương Tây.

Chi tiết
Vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

232

Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm giữ vững vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện của nước ta.

Chi tiết