Học viện Chính trị Khu vực I trao Bằng tốt nghiệp cho 93 học viên

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ, về phía Học viện Chính trị Khu vực I có  PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc; ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Ban quản lý đào tạo, về phía ĐHTN có GS. TS Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc TTHL&CNTT,  trưởng khoa Khoa Quốc tế cùng toàn thể thầy cô giáo và 93 học viên.

PGS.TS. Lê Thị Thục - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I trao bằng cho các học viên

Qua 2 năm học tập, học viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu, cập nhật những vấn đề lý luận mới về công tác tư tưởng của Đảng; những diễn biến và xu thế vận động của tình hình chính trị trên thế giới và cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Trên cơ sở đó, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, phát triển tri thức toàn diện về lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Kết quả cuối khóa có 93 học viên được cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, có 13 học viên đạt loại giỏi, 80 học viên đạt loại khá.

06 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản hoàn thành khóa học

Cũng tại buổi lễ trao Bằng tốt nghiệp, Đảng bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản đã có 06 đồng chí đảng viên vinh dự được tốt nghiệp khóa học này.

 

Thanh Bắc - TTHL&CNTT

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.