Giới thiệu tài liệu mới tháng 10/2013

Tháng 10/2013 có 722 tài liệu điện tử bao gồm: Giáo trình tiếng Anh, giáo trình tiếng Việt, luận văn luận án, tạp chí Khoa học và Công nghệ và các bài trích tạp chí khác đã được bổ sung vào nguồn tài nguyên điện tử của Trung tâm Học liệu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc!

Trân trọng!Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.