Lịch công tác tháng 01/2015

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ 5đến Thứ 6

01-02/01/2015

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2015

Thứ 2

12/01/2015

Sáng

Hội nghị Cán bộ Viên chức Trung tâm Học liệu

- Ban Giám đốc

- Toàn thể cán bộ TTHL

Phòng học 3

Giám đốc

Phòng HC-TV

Thứ 2

19/01/2015

16h30

 Họp Hội đồng xét duyệt dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 cho Trung tâm Học liệu.

- ĐHTN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng và tương đương; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN.
- Trung tâm Học liệu: Thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản, Kế toán trưởng, các bộ phận có liên quan của đơn vị được xét duyệt.
- Tổ thư ký theo QĐ của Giám đốc ĐHTN
 

Phòng họp 1

Giám đốc ĐHTN

Ban KHTC

Thứ 2

19/01/2015

Sáng

Dự án Bill & Media gates: Khai giảng Gói thầu đào tạo D07.07 tại tỉnh Yên Bái

Theo danh sách phân công

Thư viện tỉnh Yên Bái

Hiếu

Phòng QLDA

Thứ 7

31/01/2015

Cả ngày

Dự kiến tổ chức Thi tốt nghiệp cho Sinh viên Viện ĐH Mở

Theo danh sách phân công

TTHL

Giám đốc

Phòng QLDA

 

TTHL

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.