Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin năm 2019

Sáng ngày 14/01/2019, Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin (TTHL &CNTT) - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức – người lao động năm 2019 tại phòng họp tầng 3. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch: GS. TS. Nguyễn Duy Hoan – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Chi Bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Giám đốcTTHL & CNTT; ThS. Trần Hồng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản và ThS. Nguyễn Thành Trung  -  Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm.


Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin sáp nhập với Trung tâm Học liệu thành Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHTN ngày 12/6/2018 của Giám đốc ĐHTN. Cơ cấu tổ chức của đơn vị cũng có nhiều thay đổi. Ban giám đốc bao gồm 03 đồng chí (tăng thêm 01 đồng chí). Các phòng giảm từ 05 xuống còn 03 phòng, bao gồm Phòng Khai thác và Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Phòng Quản trị thư viện tích hợp và Phòng Tổng hợp. Ngoài ra, đơn vị cũng có thêm một số chức năng nhiệm vụ mới liên quan tới công nghệ thông tin và truyền thông.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm, ThS. Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản – Trưởng phòng Phòng Tổng hợp đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2018 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm, đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch ở một số mặt sau:

Về công tác phát triển nguồn tài nguyên, tài liệu in được bổ sung 1.591 cuốn, đạt 63% so với chỉ tiêu đề ra. Tài liệu điện tử được bổ sung 3.926 tên, đạt 88% so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2018, số lượt bạn đọc đến sử dụng tại chỗ là 26.797 lượt, đạt 55% so với chỉ tiêu. Số tài liệu mượn trả là 3.795 lượt, đạt 47% so với chỉ tiêu. Về truy cập tài liệu điện tử, có 174.112 lượt bạn đọc truy cập, đạt 44% so với chỉ tiêu. Số bạn đọc sử dụng phòng học nhóm: 2.547 người (796 nhóm), Số bạn đọc sử dụng TTHL buổi tối: 6.457 lượt, Số lượt truy cập website: 96.386 lượt.Số lượt truy cập tài liệu số: 174.112 lượt.

ThS. Nguyễn Thành Trung  - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Trưởng phòng Phòng Tổng hợp trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

Về công tác công nghệ thông tin, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống thiết bị, hệ thống tài khoản bạn đọc, hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, biểu ghi thư mục, tài khoản bạn đọc, website, bảo trì hệ thống thiết bị, an ninh hệ thống mạng… Tổ chức hoạt động thi cấp chứng chỉ ứng dụng với trên 1000 người đã được cấp chứng chỉ.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm đã duy trì và thực hiện rất tốt mảng dự án trong và ngoài nước: Hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị trong và ngoài ĐHTN: Xuất dữ liệu phục vụ minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục cho các trường (khoa) trong ĐHTN; cung cấp dữ liệu 3 công khai cho các trường trong ĐHTN. Tiếp tục triển khai một số dự án liên kết với đối tác trong nước về CNTT và thư viện. Một số đối tác tiêu biểu như Học viện Chính trị Khu vực I, thư viện tỉnh Lào Cai, thư viện CĐSP Thái Bình, trường Đại học Khoa học -  ĐHTN, Khoa Cảnh sát Môi trường - Học viện Cảnh sát nhân dân, Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, trường Đại học Nông lâm - ĐHTN, trường Đại học Sư phạm - ĐHTN, Tập đoàn Núi Pháo. Triển khai hoạt động hợp tác với đối tác quốc tế như tổ chức lớp tập huấn về chủ đề Khoa học Xã hội tại Đại học Sư phạm trong khuôn khổ dự án liên kết với INASP; nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm truy nhập internet Việt Nam - Hàn Quốc...

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Báo cáo đã xác định phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong năm 2019, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo cấp trên. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019, TTHL &CNTT xác định một số giải pháp thực hiện cụ thể như: Tiếp tục bổ sung nguồn tài liệu in và điện tử, theo hướng tăng cường thu thập tài liệu tặng biếu và lưu chiểu, tăng cường bổ sung tài liệu điện tử từ các nguồn miễn phí và đáng tin cậy. Duy trì công tác hướng dẫn sử dụng Trung tâm và các nguồn tài nguyên thông tin cho sinh viên năm thứ nhất và học viên sau đại học. Hoàn thiện và giới thiệu trang web Subject guide tới người sử dụng. Hướng dẫn sử dụng tài liệu trong và ngoài đơn vị cho giảng viên, sinh viên của 10 ngành/chuyên ngành trong ĐHTN. Vận hành tốt hệ thống trang thiết bị CNTT&TT, đảm bao an toàn bảo mật và an ninh mạng. Tìm kiếm, phát hiện và kịp thời sửa chữa các lỗi trong hệ thống CNTT&TT của đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đang thực hiện như Xây dựng học liệu Elearning cho trường ĐHSP, xây dựng cơ sở dữ liệu cho tập đoàn Núi Pháo, triển khai các hoạt động của Trung tâm truy cập Internet Việt Nam – Hàn Quốc, tổ chức thi chứng chỉ CNTT…

ThS. Nguyễn Trọng Bằng - Kế toán trưởng trình bày bản báo cáo thu chi năm 2018 và kế hoạch chi tiêu nội bộ năm 2019

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của đơn vị trong năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo công tác hoạt động Đoàn thể, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tham dự trình bày về các nhóm vấn đề như: Lấy ý kiến đóng góp về các nội dung báo cáo thu chi tài chính, thảo luận lấy ý kiến chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

Hội nghị cũng đã nhất trí bầu 03 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020 với kết quả  như sau:

1.      Nông Thị Thu Huyền - Chuyên viên phòng Tổng hợp

2.      Phạm Quốc Hưng - Chuyên viên phòng Khai thác và Ứng dụng Công nghệ thông tin

3.      Bùi Thị Sinh - Thư viện viên phòng Quản tri thư viện tích hợp

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo đơn vị, GS. TS Nguyễn Duy Hoan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Chi Bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Giám đốc TTHL&CNTT đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong thời gian qua. GS cũng đề nghị  để tiếp tục phát huy những thành tích của đơn vị đã đạt được trong năm 2018, tập thể viên chức, người lao động Trung tâm một lòng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

Trong bối cảnh khó khăn của ngành giáo dục nói chung và ĐHTN nói riêng. Hội nghị cán bộ viên chức TTHL&CNTT năm 2019 đã động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Thanh Bắc - BBT


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.