Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức Nhà nước và Thông báo số 517/TB-ĐHTN ngày 05/4 /2019 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè, Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin thông báo:

Từ ngày 15/4/2019 Trung tâm thực hiện theo giờ làm việc mùa hè như sau:

Giờ làm việc hành chính:

- Buổi sáng: Từ 7giờ 00 đến 11 giờ

- Buổi chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30

Giờ phục vụ bạn đọc:

 - Từ 7 giờ 00’ đến 20 giờ, tối thứ 7 ngừng phục vụ.                                                                         

Trân thành cảm ơn bạn đọc đã luôn đồng hành cùng Trung tâm!

Trân trọng! 

 

TTHL&CNTT

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.