Tri ân bạn đọc Ngày Sách và Bản quyền thế giới

Chào mừng 24 năm Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/04/1995 – 23/04/2019). Trung tâm Học liệu & Công nghệ Thông tin tri ân quý bạn đọc gần xa.


  • Tặng miễn phí 20 thẻ in mới
  • Gia hạn miễn phí 20 thẻ

Bạn đọc đăng ký nhận ưu đãi qua đường link dưới đây:

  1. Tặng miễn phí thẻ in mới: https://forms.gle/ix9AuYAWXySHh59z9
  2. Gia hạn thẻ miễn phí: https://forms.gle/xfk3TsrAZ5gjMvscA

Trung tâm Học liệu & Công nghệ Thông tin sẽ chốt danh sách bạn đọc nhận ưu đãi trước 24h ngày 23/04/2019 theo thứ tự đăng ký nhanh và sớm nhất.

Trân trọng thông báo!


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.