GS.TS Nguyễn Duy Hoan được bổ nhiệm là thành viên tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

Ngày 14/6 vừa qua, Hội đồng giáo sư nhà nước đã công bố thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019. 


Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành năm 2019 bổ sung thêm 114 thành viên mới

Các thành viên Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành được tuyển chọn theo tiêu chí mới của Quy chế Hội đồng giáo sư nhà nước mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ Chủ tịch Hội đồng đã ký.

Theo đó, mỗi Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có từ 7 – 15 thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên do Hội đồng giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu bổ nhiệm hàng năm.

So với quy chế cũ, danh sách thành viên Hội đồng giáo sư ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước.

Năm 2019, Đại học Thái Nguyên có 04 giáo sư tham gia vào các Hội đồng chức danh khác nhau:

GS. TS Từ Quang Hiển (Đại học Nông lâm Thái Nguyên) - Hội đồng giáo sư liên ngành chăn nuôi - thú ý - thủy sản.

GS. TS Nguyễn Duy Hoan (Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin) - Hội đồng giáo sư liên ngành chăn nuôi - thú ý - thủy sản (ảnh trên)

GS. TS. Phạm Hồng Quang (Đại học Thái Nguyên) -  Hội đồng giáo sư ngành giáo dục học.

GS. TS. Chu Hoàng Mậu (Đại học sư phạm Thái Nguyên) - Hội đồng giáo sư ngành sinh học.

GS. TS Nguyễn Duy Hoan hiện là Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên. với sự tin tưởng của Hội đồng giáo sư nhà nước, thầy sẽ đảm nhận thêm vai trò và trọng trách mới, đây là niềm tự hào không chỉ của riêng thầy. Thay mặt đơn vị, kính chúc thầy luôn khỏe mạnh và đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho nền giáo dục nước nhà.

 

Thanh Bắc - BBTWS

 


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.