Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin và Thư viện tỉnh Thái Nguyên

Nhằm thúc đẩy hoạt động thư viện phát triển hiện đại, thân thiện; với nguồn lực tài nguyên đa dạng phong phú, công tác quản lý phần mềm thư viện tích hợp, tiện ích đến với cộng đồng trong tỉnh. Ngày 27/06, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin với Thư viện tỉnh Thái Nguyên.


Tham dự Lễ ký kết có GS. TS Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin và Giám đốc thư viện tỉnh Thái Nguyên Đỗ Bình Nguyên cùng các cán bộ của hai bên (ảnh dưới).

 

Trên tinh thần tự nguyện vì sự phát triển chung của hoạt động thư viện. Hai Bên nhất trí cùng phối hợp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên với kinh nghiệm và năng lực của mình hợp tác với Thư viện Tỉnh Thái Nguyên trong hoạt động số hóa tài liệu, cung cấp phần mềm quản lý thư viện.

2. Hai bên trao đổi các các khóa huấn luyện, hội thảo về xu thế tài liệu số trong phục vụ đào tạo, phục vụ cộng đồng trên các chủ đề mà sau này hai bên thống nhất chi tiết.

Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp thực hiện các hoạt động như: Cung cấp dịch vụ số hóa, phần mềm quản lý thư viện theo thỏa thuận với tiêu chuẩn và định mức chung. Hỗ trợ nhân sự trong quá trình chuyển giao số hóa tài liệu điện tử, phần mềm quản lý thư viện, cử nhân sự tham gia các đợt học tập trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên.

Cũng theo Biên bản ghi nhớ này, hai bên có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho việc triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên đạt kết quả cao nhất.

 

Thanh Bắc - BBT WS

 


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.