Hội thảo quốc tế về tự chủ đại học cho đại học Vùng và các đơn vị thành viên

Ngày 17-12, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo quốc tế về tự chủ đại học cho đại học Vùng và các đơn vị thành viên. Tham dự có lãnh đạo đại diện Đại sứ quán Australia, Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia Chương trình giáo dục Australia, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Tây Bắc và các đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên.


Tại Hội thảo, đại biểu đã được nghe gần 20 tham luận và ý kiến của các nhà quản lý giáo dục đại học trong nước và  quốc tế. Trong đó các tham luận đề cập đến các vấn đề về phân cấp, cơ chế  quản lý tài chính, nhân sự, học thuật, tính bền vững, phát huy sức mạnh tổng hợp của đại học vùng... Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tự chủ đại học cho đại học vùng và các đơn vị thành viên. Đặc biệt, các chuyên gia Australia đã chia sẻ về vấn đề: Nâng cao chất lượng của các trường đại học ở khu vực miền núi phía Bắc. Mục tiêu của QUNIS là nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo đại học, phát triển chương trình và phương pháp giảng dạy, hỗ trợ học tập tốt hơn cho sinh viên dân tộc thiểu số tại các trường đại học ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam. Điều này sẽ tăng tỷ lệ thành công của sinh viên dân tộc thiểu số tại trường đại học và giúp họ có việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp.

Kết quả của Hội thảo là tài liệu và ý tưởng tham khảo để xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên phù hợp với Luật, Nghị định, Thông tư trong bối cảnh lịch sử cụ thể và thực tiễn.

Trần Nguyên

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.