Gặp mặt, biểu dương các nhà khoa học tiêu biểu

Chiều 6-1, tại Hội trường Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các nhà khoa học tiêu biểu và tổng kết công tác khoa học công nghệ (KHCN) năm 2019. Đến dự có GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và trên 200 cán bộ, giảng viên, nhà khoa học tiêu biểu trong toàn đại học.


Năm 2019, toàn đại học có 1.182 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, tổng số bài báo, công trình được công bố tăng hơn 200 bài so với năm 2018. Đại học Thái Nguyên xếp thứ 2 trong số các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế (trong danh mục ISI); đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học, thứ 9 về số lượng công bố (với 938 bài) và thứ 3/35 về chỉ số tỷ lệ bài báo bằng nội lực trong năm 2019.

Trong năm, Đại học Thái Nguyên đã triển khai thực hiện 27 đề tài cấp Nhà nước (tăng 9 đề tài so với năm 2018). Số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt mới từ 8 đề tài (năm 2018) lên 24 đề tài (năm 2019). Toàn đại học có 47 sản phẩm là các quy trình công nghệ, phầm mềm ứng dụng và các ứng dụng thực tiễn; có 10 sản phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ; 564 đề tài sinh viên được thực hiện mới…

Nhân dịp này, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sách trong hoạt động KHCN năm 2019 (ảnh). Đây là những nguồn lực quan trọng để tạo nên chất lượng, thương hiệu và hàm lượng khoa học tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Huy Toản

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.