Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Học liệu năm 2020

Sáng ngày 07/02/2020, Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin (TTHL&CNTT) – Đại họcThái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 tại phòng họp tầng 3. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch: GS. TS. Nguyễn Duy Hoan – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ĐHTN; Bí thư Chi Bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Giám đốcTTHL&CNTT; ThS. Trần Hồng Anh -Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản; Phó Giám đốc TTHL&CNTT và ThS. Nguyễn Thành Trung  - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản; Trưởng phòng Tổng hợp. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm, ThS. Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm, đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch ở một số mặt sau: Về lĩnh vực thư viện: công tác phát triển nguồn tài nguyên, năm 2019 Trung tâm đã bổ sung thêm bổ sung 2.284 tên tương đương với 2.493 cuốn, vượt 52% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó chủ yếu là nguồn tài liệu luận văn, luận án của học viên, nghiên cứu sinh ĐHTN nộp lưu chiểu (2.087 tên, chiếm trên 91%). Về tài liệu điện tử bổ sung 2.994 tên, chỉ đạt 60% so với chỉ tiêu đề ra; số hóa tài liệu được 358.019 trang, đạt 90% so với chỉ tiêu đề ra. Số lượt người đến sử dụng trực tiếp tại đơn vị đạt 36.000 lượt; Số tài liệu mượn trả đạt 2.500 lượt. Số lượt truy cập website đạt 80.000 lượt. Số lượt truy cập tài liệu số đạt 350.000 lượt. Số lượt truy cập website: 83.301 lượt; Thẻ bạn đọc: in 1.794 thẻ; đồng bộ, nhập liệu: 6.800 thẻ; Tổ chức 28 buổi Hướng dẫn sử dụng Trung tâm và các nguồn tài nguyên thông tin cho khoảng 4.809 lượt bạn đọc.

Về Công nghệ thông tin: Năm 2019, các hoạt động chủ yếu tập trung vào duy trì sự ổn định của hệ thống mạng WAN của toàn đại học; quản trị hệ thống mạng, máy tính, các trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm, dữ liệu của đơn vị; tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học cơ bản; xây dựng học liệu E-Learning cho trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đồng thời triển khai một số dự  án với các đơn vị trong và ngoài ĐHTN. Các hoạt động về đào tạo, tập huấn, và các hoạt động khác nhằm khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của đơn vị đối với hệ thống CNTT trong toàn Đại học là chưa thật sự rõ nét.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đặc biệt, năm 2019 Trung tâm đã phối hợp với các trường thành viên, tổ chức sản xuất được 39 tín chỉ, đạt 93% so với chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT về cơ bản được thực hiện theo đúng các yêu cầu, quy định của ĐHTN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đơn vị đã cấp 10.106 chứng chỉ, gấp 8,4 lần chỉ tiêu đề ra.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm đã duy trì và thực hiện tốt mảng dự án: Trung tâm đã hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị trong và ngoài ĐHTN: cung cấp dữ liệu 3 công khai cho các trường trong ĐHTN; tổ chức khảo sát sinh viên ĐHTN về hệ thống công nghệ thông tin và thư viện trong toàn ĐHTN...;Tổ chức 03 chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trong và ngoài ĐHTN, đạt 75% so với chỉ tiêu đề ra, với sự tham gia của 18 đơn vị.

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Báo cáo đã xác định phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo cấp trên. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020, Trung tâm cũng xác định một số giải pháp thực hiện cụ thể như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng công tác phục vụ bạn đọc, thúc đẩy hơn nữa việc quảng bá hình ảnh và năng lực của Trung tâm. Tập trung mọi nguồn lực nhằm bổ sung, phát triển các nguồn tài liệu bao gồm cả tài liệu in ấn và tài liệu điện tử. Khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị, máy móc được đầu tư trong khuôn khổ các dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng học liệu E-Learning; cung cấp phần mềm, chuyển giao cơ sở dữ liệu điện tử...Quản lý, vận hành và bảo trì tốt hệ thống mạng, trang thiết bị CNTT, thiết bị thư viện của ĐHTN và TTHL&CNTT, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, ổn định, an toàn bảo mật và an ninh mạng. Tổ chức ít nhất 04 – 05  chương trình đào tạo tập huấn về CNTT hoặc Thư viện cho CBVC có liên quan trong ĐHTN và thành viên Chi hội Thư viện ĐH CĐ Khu vực trung du miền núi phía Bắc. Tiếp tục chăm lo tốt đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động trong việc duy trì mức thu nhập tăng thêm, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, ghi nhận động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân đơn vị có thành tích đột xuất, xuất sắc.

ĐC Lương Thị Hoàng Dung - Phụ trách kế toán trình bày bản báo cáo thu chi năm 2019 và kế hoạch chi tiêu nội bộ năm 2020

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của đơn vị trong năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020; Báo cáo công tác hoạt động Đoàn thể, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng phát triển Trung tâm và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Đoàn chủ tịch đã thẳng thắn tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức và người lao động.

Hội nghị cũng đã báo cáo công tác thi đua khen thưởng và trao phần thưởng cho các cá nhân và tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 – 2019. Cụ thể: 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 03 cá nhân và 01 tập thể đã nhận Giấy khen của Giám đốc ĐHTN và 11 Giấy khen của Giám đốc TTHL&CNTT.

03 cá nhân và 01 tập thể đã nhận Giấy khen của Giám đốc ĐHTN

11 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc TTHL&CNTT

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo đơn vị, GS. TS Nguyễn Duy Hoan -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Chi Bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Giám đốc TTHL&CNTT đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong thời gian qua. GS cũng đề nghị để tiếp tục phát huy những thành tích của đơn vị đã đạt được trong năm 2019, tập thể viên chức, người lao động Trung tâm một lòng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020. Nhân dịp năm mới, GS đã gửi lời chúc toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác.

 

Thanh Bắc- BBT WS


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.