Chi bộ Phòng Quản trị thư viện tích hợp tổ chức Đại hội Đảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 24/02/2020, chi bộ Phòng Quản trị thư viện tích hợp (QTTVTH) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại phòng tầng 3 Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin (TTHL&CNTT).


Đại hội được thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 20/7/2019 của Đảng ủy Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản (TTHL - NXB) về Đại hội Đảng bộ TTHL - NXB lần thứ II, tiến tới Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hướng dẫn số 04-HD-ĐU ngày 08/01/2020 của Đảng ủy TTHL - NXB về việc hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hoan - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng Ủy TTHL - NXB, Giám đốc TTHL & CNTT; đồng chí Trần Hồng Anh - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ TTHL - NXB, Phó Giám đốc - TTHL - NXB; đồng chí Phạm Quốc Tuấn - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ TTHL - NXB, Bí thư chi Bộ, Giám đốc NXB; Tham gia Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TTHL - NXB, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ và sự có mặt đông đủ của 17 đảng viên chi bộ phòng QTTVTH.

Chi bộ QTTVTH là chi bộ được thành lập theo Quyết định số 16 - QĐ/ TV ngày 1 tháng 11 năm 2018 của Đảng ủy TTHL- NXB trên cơ sở sáp nhập 2 chi bộ Phòng Phát triển và Ứng dụng Thông tin điện tử và chi bộ Phòng Công tác nghiệp vụ.

Hiện nay, chi bộ có 17 Đảng viên (Đảng viên chính thức: 17; Đảng viên dự bị: 0). Chi ủy bao gồm: 03 đồng chí (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 chi ủy viên).Chi bộ Phòng QTTVTH đang có số đảng viên đông nhất trong 04 chi bộ thuộc Đảng bộ TTHL - NXB, cũng là phòng đóng vai trò cốt yếu của Trung tâm về chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại Hội


Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 -2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủyTTHL - NXB, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thay mặt chi ủy, đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2018-2020. Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của chi ủy đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chi ủy. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Hoan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng Ủy TTHL - NXB, Giám đốc TTHL & CNTT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hoan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng Ủy TTHL - NXB, Giám đốc TTHL & CNTT biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được, đánh giá cao vai trò của chi bộ trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt tập trung sức lực và trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh: Mỗi Đảng viên là một tấm gương trong việc tự chủ, năng động, sáng tạo và đổi mới trong chuyên môn nghiệp vụ; cần bám sát văn bản Luật thư viện để phát huy tối ưu hiệu quả sự hiểu biết về những điều luật từ đó áp dụng thực tế tại đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng đã góp ý về công tác chuẩn bị Đại hội của chi bộ.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại Hội

Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Lê Văn Nam - Trưởng Phòng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan giữ chức Ủy viên chi bộ. Đại hội bầu chi ủy mới là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong chi bộ và đơn vị.

Được biết, theo Hướng dẫn của Đảng ủy TTHL - NXB, các chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 từ ngày 24/02 đến ngày 27/02/2020.

 

Thanh Bắc - BBT WS


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.