Đại hội Chi bộ phòng Tổng hợp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 25/02/2020, tại phòng họp tầng 3, Trung tâm Học liệu & Công nghệ Thông tin (TTHL&CNTT), Chi bộ phòng Tổng hợp, trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Học liệu - Nhà xuất bản (TTHL-NXB), đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.


Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hoan - Uỷ viên BCH Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy TTHL-NXB, Giám đốc TTHL&CNTT; đồng chí Trần Hồng Anh - Uỷ viên BCH Đảng bộ TTHL-NXB, Phó Giám đốc TTHL&CNTT; đồng chí Phạm Quốc Tuấn - Uỷ viên BCH Đảng bộ TTHL-NXB, Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản, Giám đốc NXB; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ TTHL-NXB; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTHL – NXB và toàn thể đảng viên trong chi bộ phòng Tổng hợp.

Đoàn chủ tịch của Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2018-2020, Chi ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Các đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, đồng sức xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn; xây dựng đơn vị văn hóa trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Đại hội cũng tập hợp các ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng bộ TTHL-NXB lần thứ II.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hoan đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể Ban chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng thời biểu dương, đánh giá cao các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong rằng Chi bộ phòng Tổng hợp sẽ tiếp tục phát huy được các kết quả đã đạt được và đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển cho Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Hoan - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy TTHL - NXB, Giám đốc TTHL & CNTT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội cũng tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới (gồm 3 đồng chí) và bầu các chức danh trong cấp ủy. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã lựa chọn được 03 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Tổng hợp được Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Minh Huệ - Phó trưởng phòng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nông Thị Thu Huyền được bầu giữ chức Ủy viên Chi bộ.

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Lan Hương (P. Tổng hợp)


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.