Thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1120/UBND-NC về thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể như sau: