Gắn thi đua với nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày 28-5, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.


Trong 5 năm qua, ĐHTN đã tổ chức các phong trào thi đua gắn với hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Điển hình như: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

                           Ban Giám đốc ĐHTN trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Kết quả, đã thực hiện 56 chương trình khoa học công nghệ, đề tài cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 186% so với chỉ tiêu; 408 đề tài cấp Đại học, cấp Bộ, đạt 102% so với chỉ tiêu; có 6.998 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, trong đó có 5.083 bài được đăng trên các tạp chí trong nước, đạt 145%, 1.328 bài đăng trên các tạp chí quốc tế, đạt 147%; 587 bài được đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI, Scopus, đạt 146%; có 21 sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận sở hữu trí tuệ, đạt 105%; thành lập 02 Trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đạt 100%. Cùng với đó đã huy động được 3,44 triệu đô la từ nguồn hợp tác quốc tế cho hoạt động khoa học công nghệ; 100 tỷ đồng thuộc chương trình hợp tác với UBND tỉnh Thái Nguyên; thu được hơn 200 tỷ đồng từ các chương trình, dự án chuyển giao khoa học công nghệ; 760 triệu đồng từ các chương trình khoa học công nghệ khác...

ĐHTN xếp thứ 9/35 trường được xếp hạng về chỉ số nghiên cứu. Về chỉ số nghiên cứu nội lực, ĐHTN có tỷ lệ nội lực là 55,92 với điểm chuẩn hóa là 92,34, xếp hạng 3/35 cơ sở giáo dục đại học.

Nhân dịp này Ban Giám đốc ĐHTN đã khen thưởng 9 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua. Đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Trần Nguyên


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.