Di chuyển thư viện từ trường ĐHKH sang Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin

Chiều ngày 19/06/2020, Ban Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin (TTHL& CNTT) đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Khoa học (ĐHKH) do PGS. TS Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng về việc di chuyển thư viện từ trường ĐHKH sang TTHL& CNTT – Đại học Thái Nguyên.


Trên thưc tế, thư viện đóng một vai trò rất quan trọng không chỉ là nơi lưu giữ, giúp chuyển tải kiến thức cho bạn đọc mà thư viện từ lâu đã là một trong những tiêu chí để công nhận một trường đại học đạt tiêu chuẩn Trường chuẩn quốc gia. Bởi vậy, vai trò của thư viện là đặc biệt quan trọng. Nhưng hiện nay các trường Đại học đang tồn tại 2 kiểu thư viện: Thứ nhất, thư viện không được đầu tư cả cơ sở vật chất và nguồn tài nguyên thông tin. Mặc dù được gọi là thư viện, nhưng thực sự là nhà kho của trường. Thứ hai, thư viện được đầu tư tốt về cơ sở vật chất, nhưng vẫn thiếu sách phục vụ bạn đọc, cách thức quản lý theo phương pháp truyền thống, thủ công; sinh viên lèo tèo, thưa thớt… Vậy làm thế để sử dụng thư viện một các tối ưu, khai thác thế mạnh và khắc phục nhưng khó khăn đang là những trăn trở, suy nghĩ chung của nhiều trung tâm thư viện không chỉ tại Đại học Thái Nguyên.

Hiện tại, số lượng giáo trình của thư viện trường ĐHKH chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu sinh viên do vậy cán bộ thư viện phải sử dụng chính sách quay vòng hay hạn chế số lượng mượn của sinh viên để đảm bảo công bằng. Nhiều nguồn tài nguyên thông tin hiện nay chưa được xử lý theo các chuẩn nghiệp vụ thư viện quốc tế như DDC, AACR2 hay MARC 21. Các sản phẩm và dịch vụ thông tin của thư viện còn nghèo nàn, chủ yếu là cho mượn và trả tài liệu in ấn một cách thủ công.

Ban GĐ Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin làm việc với lãnh đạo trường Đại học Khoa học.

Buổi làm việc cũng là cơ hội để Ban Giám đốc Trường ĐHKH chia sẻ những thông tin và mong muốn đề xuất được di chuyển thư viện của trường sang TTHL&CNTT với mục đích nhằm phát huy hiệu quả hệ thống thư viện trong phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn. 

Cũng tại buổi làm việc, GS. TS Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc TTHL&CNTT rất vui mừng khi được phối hợp cùng trường ĐHKH trong việc hợp tác sử dụng chung nguồn học liệu 2 đơn vị. Việc di chuyển thư viện trường ĐHKH sang TTHL& CNTT nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy, giúp sinh viên trường ĐHKH tiếp cận nhanh chóng mô hình thư viện hiện đại của TTHL&CNTT. Đẩy nhanh tốc độ số hóa tài liệu, chuyển mô hình thư viện trường ĐHKH sang thư viện điện tử. Khai thác tốt hơn nguồn học liệu điện tử của Trung tâm trong tình hình mới. Phối kết hợp trong việc sử dụng cơ sở vật chất, tài nguyên, nguồn học liệu dùng chung của ĐHTN. 

Mong rằng sự hợp tác của 2 đơn vị sẽ tiếp tục phát huy nguồn lực, thế mạnh mà TTHL&CNTT đang và luôn sẵn sàng! Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung mọi nguồn lực xây dựng các bộ sưu tập tài liệu điện tử và chuyển giao, nâng cấp thư viện điện tử cho các đơn vị trong khu vực. Tập trung xây dựng học liệu điện tử phục vụ chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang hình thức đào tạo e-learning tại Đại học Thái Nguyên.

Tin bài: TB


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.