Gói tài trợ do Đại sứ quán Mỹ cung cấp lên tới 10.000 đô la để tổ chức các hoạt động tại Hà Nội hoặc tại TTHL&CNTT – ĐHTN

Mục đích của gói tài trợ: thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm tăng cường sự phát triển thịnh vượng cho Việt Nam thông qua việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường, quản trị, giáo dục và môi trường, tăng cường hợp tác an ninh, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong giáo dục, thúc đẩy sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng, và xây dựng năng lực.


Địa điểm thực hiện dự án: tại Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội và/hoặc tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin – Đại học Thái Nguyên

Tổng trị giá của dự án: 10.000 đô la Mỹ

Thời hạn nộp đề xuất dự án: trước 23h59 phút, ngày 12 tháng 07 năm 2020 (giờ Việt Nam) 

Mẫu nộp đề xuất dự án: 

https://creator.zohopublic.com/pashanoi/nofos/form-perma/NOFOs/OOYgtYQK4GmA67mb3FJTu6SHRd0b5EKmdeyG4hMhrab5Ew6Vr6K9dCXChDfwbMSGg47w6y4s2hPN2SE2u2fjfBw6z9FBmZenhUKw   

Nội dung của dự án: tập trung vào một trong các lĩnh vực ưu tiên và nhóm đối tượng thụ hưởng cụ thể theo các link dưới đây: 

+ Chương trình về tăng cường năng lực

https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/Notice-of-Funding-Opportunity-NOFO-for-Empowerment.pdf   (đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo STEM, đào tạo cho phụ nữ về chính trị và quản trị, trại hè dành cho các nhà lãnh đạo tiềm năng, chương trình Đại sứ xanh …)

+ Chương trình về tiếng Anh 

https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/Notice-of-Funding-Opportunity-NOFO-for-English-Language-Teaching-Program.pdf  (đào tạo tiếng Anh như tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, hội thảo về giảng dạy tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh cho các đối tượng thiệt thòi …)

+ Chương trình về Doanh nhân, doanh nghiệp

https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/Notice-of-Funding-Opportunity-NOFO-for-Entrepreneurship.pdf  (chương trình đào tạo doanh nghiệp và doanh nhân như đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực cho doanh nhân tương lai)

+ Chương trình về Báo chí 

https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/Notice-of-Funding-Opportunity-NOFO-for-Journalism-Club.pdf (đào tạo kỹ năng nghề báo, kỹ thuật phỏng vấn, kỹ năng kể chuyện bằng video, giới thiệu về báo chí Mỹ, tiếng Anh báo chí …)

+ Chương trình về Các câu lạc bộ 

https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/Notice-of-Funding-Opportunity-NOFO-for-Social-Club.pdf  (đào tạo về các vấn đề xã hội và nhân văn, truyền thông và nghệ thuật, công nghệ số …) 

+ Chương trình về STEM 

https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/Notice-of-Funding-Opportunity-NOFO-for-STEM.pdf ( các chương trình giảng dạy về STEM như câu lạc bộ rô bốt, câu lạc bộ về viết mã và viết chương trình, các kỹ năng STEM, thiết lập Makerspace, STEM dành cho doanh nghiệp, câu lạc bộ sản xuất video, câu lạc bộ nhiếp ảnh)

Đơn vị / cá nhân được tài trợ sẽ được Đại sứ quán Hoa Kỳ liên lạc trong vòng 2 tuần qua email.

Thông tin chi tiết, mời xem tại trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tại địa chỉ sau: 

https://vn.usembassy.gov/education-culture/american-center-hanoi/public-diplomacy-federal-assistance-awards/?fbclid=IwAR1LZtetZK0V8eSZzOwwlrjpGsrkJLsNWD6v68aB_-G56bINb6Whw3GUwuE 

Hoặc trên Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (bài đăng ngày 18/6/2020)

https://www.facebook.com/usembassyhanoi 

(Vũ Minh Huệ, Phòng Tổng hợp, lược dịch)


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.