Tổ chức giải thể thao Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản mở rộng lần thứ VI

Ngày 20, 21/11/2020, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức Giải thể thao mở rộng lần thứ VI với mục đích chào mừng kỷ niệm các ngày: 38 năm ngày nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020); 13 năm ngày truyền thống Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin; 12 năm thành lập Nhà Xuất Bản.

Giải thể thao với 2 nội dung: Cầu lông và bóng chuyền hơi; thành phần tham gia là cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại 2 đơn vị Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin, Nhà Xuất bản và một số đội khách mời các trường, đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên.

Giải thể thao hướng đến chào mừng những ngày truyền thống và tăng cường  mối quan hệ đoàn kết giữa cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị tại Đại học Thái Nguyên.

 

TB  - TTHL&CNTT