Các khóa học đào tạo kỹ năng thông tin nâng cao cho sinh viên Quốc tế và sinh viên Chương trình tiên tiến Đại học Thái Nguyên

Trong năm học 2020 – 2021, Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin (TTHL&CNTT) – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng thông tin nâng cao cho sinh viên Quốc tế và sinh viên Chương trình tiên tiến của Đại học Thái Nguyên. Nội dung đào tạo tập trung vào việc cung cấp kiến thức, kỹ năng và thực hành tìm kiếm cơ bản và tìm kiếm nâng cao đối với tài liệu trong và ngoài thư viện, chiến lược tìm tin trên internet, cách đánh giá các nguồn tin và cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo các bộ quy tắc quốc tế như APA, MLA, Chicago. Từ đó, góp phần hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực, tư duy tự tiếp cận, tự đánh giá các nguồn học liệu, phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học, tăng cường hiệu quả học tập và phát triển năng lực bản thân, chuẩn bị hành trang cho công việc và cuộc sống.

Các khóa đào tạo sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, do các cán bộ của TTHL&CNTT giảng dạy – những chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, được các chuyên gia quốc tế đào tạo bài bản. 

Các khóa học đầu tiên đã diễn ra trong tháng 11 năm 2020 với sự tham gia của 120 sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên.

Dự kiến, tháng 12 năm 2020, sinh viên Quốc tế và sinh viên Chương trình tiên tiến của trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ tham dự các khóa học này.

Tất cả các khóa học đều do Đại sứ quán Mỹ tài trợ và chủ yếu diễn ra tại Không gian Hoa Kỳ, tầng 3, TTHL&CNTT. Không gian Hoa Kỳ (American Hangout Thai Nguyen) là một trong nhiều hoạt động hợp tác giữa TTHL&CNTT với Đại sứ quán Mỹ nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, văn hóa và sự hiểu biết, tương trợ lẫn nhau giữa nhân dân và chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hình ảnh lớp học đào tạo kỹ năng thông tin nâng cao cho sinh viên Khoa Quốc tế:

 

Minh Huệ - TTHL&CNTT