Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch năm 2021

Căn cứ Thông báo số 2111/TB-ĐHTN của Đại học Thái Nguyên ngày 10/12/2021 về kế hoạch nghỉ Tết dương lịch năm 2021.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc; Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên xin thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch năm 2021 như sau:

# Trung tâm ngừng phục vụ bạn đọc thứ 6, ngày 01/01/2021

# Thứ 7, ngày 02/01/2021 Trung tâm sẽ phục vụ bạn đọc bình thường.

Trung tâm kính chúc bạn đọc một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng!

 

TTHL&CNTT