Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản – Đại học Thái Nguyên tham gia: Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các cấp và kỹ năng nghiệp vụ đối với cán bộ là công tác kiểm tra giám sát của Công đoàn Giáo dục các cấp, ngày 25/12/2020, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thi Tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn theo hình thức trực tuyến. Hội thi có sự tham gia của 69 đội thi đến từ các đại học, trường đại học và cao đẳng sư phạm trong các khối thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ban Tổ chức điều hành Hội thi: “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn”
năm 2020 (hình ảnh Camera trực tuyến)

Tại Hội thi, Công đoàn Đại học Thái Nguyên có 07 đội tham gia dự thi: Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm, Công đoàn Trường Đại học Y - Dược, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh và Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản.

Đội thi Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản – Đại học Thái Nguyên gồm 03 thành viên (trong đó 01 thành viên là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn 02 thành viên là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TTHL – NXB) đã tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020.

Các đội thi đã trải qua 02 phần thi bao gồm: Chào hỏi và trắc nghiệm. Theo đó, phần thi chào hỏi sẽ được các đội thi xây dựng clip thể hiện sự giới thiệu về công đoàn đơn vị, các thành viên của đội thi và công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đơn vị với thời gian không quá 5 phút. Phần thi trắc nghiệm các đội thi sẽ tham gia trả lời 20 câu hỏi các nội dung liên quan tới công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn được quy định trong các văn bản. 

Sau 2 phần thi, đội thi Công đoàn TTHL-NXB - Đại học Thái Nguyên đã đạt giải khuyến khích. Kết quả tuy chưa cao nhưng cũng là thành quả mà đội thi đã cố gắng trong thời gian ngắn.

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra điều kiện để cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại đơn vị mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ uỷ ban kiểm tra và cán bộ công đoàn các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và tổ chức Công đoàn.

TB -BBTWS