Đảng bộ Trung tâm Số - Nhà Xuất bản tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII

Sáng ngày 22/01/2024, Đảng bộ Trung tâm Số - Nhà Xuất bản (TTS- NXB) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII tại Hội trường Trung Tâm Số. Tới dự Hội nghị có Đ/c Trần Nhuận Kiên- UV BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên - Bí thư Đảng bộ Trung tâm Số - Nhà Xuất bản - Giám đốc Trung tâm Số cùng các lãnh đạo và toàn thể đảng viên của 2 đơn vị.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe các chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn toàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Các nghị quyết nói trên đã làm rõ những kết quả đạt được thời gian qua, phân tích những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng nêu rõ những điểm mới, bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ta trong nhiệm vụ phát triển văn hoá, xây dựng con người tri thức và phát triển kinh tế - xã hội.

Qua Hội nghị Đ/c Trần Nhuận Kiên - Bí thư Đảng bộ TTS-NXB mong muốn đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hai đơn vị đoàn kết, phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần cụ thể hoá chương trình hành động mà nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII đã đề ra.

TTS