Liên hệ

Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: +84 208 3852443 - Fax +84 208 3656601

Email: lrcthainguyen.lrc.tnu.edu.vn; tthl.dhtn(a)moet.edu.vn


Hoặc gửi cho chúng tôi theo mẫu sau

Tên của bạn
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nhan đề
Nội dung
 

Sơ đồ đường đi tới Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên


Thăm quan Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên