Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Tin tức>>Thông báo

 
Thông báo lịch nghỉ hè 2017 Thông báo lịch nghỉ hè 2017
6/22/2017 10:59:02 AM

Thông báo về việc dùng tài tiệu miễn phí cho các đơn vị thành viên Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc Thông báo về việc dùng tài tiệu miễn phí cho các đơn vị thành viên Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc
6/2/2017 4:15:28 PM

Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Công tác xã hội Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Công tác xã hội
6/2/2017 3:55:04 PM

Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Xã hội hóa Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Xã hội hóa
5/31/2017 10:03:27 AM

Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Biến đổi khí hậu Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Biến đổi khí hậu
5/31/2017 9:39:23 AM

Trung tâm Học liệu mở cửa phục vụ buổi tối Trung tâm Học liệu mở cửa phục vụ buổi tối
3/30/2017 3:20:09 PM

THÔNG BÁO

Để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu bạn đọc, đặc biệt là nhu cầu học tập, ôn thi của các bạn sinh viên. Bắt đầu từ ngày 15/04/2017 Trung tâm Học liệu sẽ mở cửa đến 9 giờ tối.

Thời gian cụ thể:

  • Thứ 2: 13h30 – 21h00
  • Thứ 3 đến thứ 7: 7h00 – 21h00

 

Trân trọng!

Thông báo kế hoạch nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 Thông báo kế hoạch nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu 2017
1/24/2017 8:25:36 AM

Căn cứ Thông báo số 34/TB-ĐHTN ngày 10/01/2017 của Đại học Thái Nguyên về việc thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trung tâm Học liệu thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Đậu 2017 đến toàn thể cán bộ, VCLĐ của Trung tâm như sau: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: