Danh sách 447 ứng viên đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Ảnh minh họa

Năm nay có 447 ứng viên (năm 2020: 542 ứng viên) được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư gồm 66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS tại 25 ngành, liên ngành.

Số ứng viên giáo sư nhiều nhất là ngành Y học (10), Vật lý (9); ứng viên phó giáo sư nhiều nhất ngành Kinh tế (51) và Y học (47).

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 xem Tại Đây.

Nhật Hồng

Nguồn https://dantri.com.vn/