Điểm mới về chính sách ưu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, công  tác tuyển sinh đại học năm 2023 cơ bản ổn định như năm 2022, tuy nhiên, sẽ có một số điều chỉnh về kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi nhiều hơn cho thí sinh. Đáng chú ý, Bộ cũng đang chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyển sinh với lịch trình tổ chức tuyển sinh sớm hơn so với năm ngoái.

Thí sinh lưu ý những điểm mới trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023.

Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh tổng thể năm 2023 sẽ được thiết kế với lịch trình sớm hơn năm 2022 để công tác tuyển sinh có thể hoàn tất và bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9-2023.

Bộ sẽ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật, giao diện… trên phần mềm của Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển và hạn chế tối đa nhầm lẫn của thí sinh.

Đáng chú ý, bắt đầu từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, Bộ sẽ áp dụng quy định mới về chính sách ưu tiên. Cụ thể, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.

Như vậy, từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, chỉ những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 năm và 2023 có đăng ký xét tuyển thì được hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực.

Bên cạnh đó, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh cũng được điều chỉnh từ năm 2023. Cụ thể, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên theo quy định.

Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm công bằng giữa các thí sinh trong tuyển sinh. Các thí sinh sẽ được xét tuyển công bằng, xét tuyển đúng với thực lực, thế mạnh, năng lực của bản thân, đặc biệt là khi đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có mức độ cạnh tranh cao, cần nguồn tuyển đầu vào có chất lượng tốt.

Nguồn https://baothainguyen.vn/