Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ TTS – NXB - ĐHTN

Sáng ngày 12/01/2022, tại Hội trường Trung tâm Số đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ  Trung tâm Số (TTS) - Nhà Xuất bản (NXB).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Công - Phó Bí Thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN); đồng chí Trần Nhuận Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN- Bí thư Đảng ủy TTS- NXB- Giám đốc TTS cùng đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền 2 đơn vị TTS, NXB cùng 45 đảng viên tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, Đảng bộ Trung tâm Học liệu (TTHL) - Nhà Xuất bản có sự thay đổi về nhân sự, tổ chức. Ngày 02/11/2021, ĐHTN ban hành Quyết định số 1936/QĐ-ĐHTN về việc tổ chức lại TTHL & CNTT và đổi tên thành TTS trực thuộc ĐHTN; đồng chí Bí thư Đảng bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2021. Đảng ủy ĐHTN đã có Quyết định số 81-QĐ/ĐU ngày 12/11/2021 về việc chỉ định đồng chí Trần Nhuận Kiên, UVBCH Đảng bộ ĐHTN, Giám đốc TTS tham gia BCH và giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ TTHL – NXB (nay là Đảng bộ TTS- NXB).

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm vượt khó, Đảng ủy TTS- NXB đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình công tác năm 2021, Nghị quyết năm 2021, các Nghị quyết chuyên đề và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Các mặt công tác về xây dựng đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Ánh Nguyệt – Phó Bí thư Đảng ủy TTS- NXB, Phó Giám đốc TTS trình bày báo cáo Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ánh Nguyệt – Phó Bí thư Đảng ủy TTS- NXB, Phó Giám đốc TTS trình bày báo cáo Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021; trên cơ sở đó, đề ra những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hữu Công – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chị đạo Hội nghị

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN, đồng chí Nguyễn Hữu Công – Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ TTS -NXB. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hữu Công khẳng định trong năm 2022 đề nghị Đảng ủy TTS- NXB tập trung, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần quan trọng vào thành công chung của ĐHTN. Xác định trọng tâm của năm 2022 là tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng đơn vị.

Đồng chí Trần Nhuận Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN- Bí thư Đảng ủy TTS- NXB- Giám đốc TTS phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TTS - NXB, Giám đốc TTS - Trần Nhuận Kiên đã cảm ơn sự quan tâm, sâu sát của Đảng ủy ĐHTN với Đảng bộ TTS- NXB; đồng chí cũng xin hứa sẽ phát huy các mặt mạnh, khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, đưa 2 đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Hội nghị được nghe 03 tham luận của các chi bộ và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2021. Các tham luận nhấn mạnh công tác nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ Đảng viên gắn với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nỗ lực tìm ra những giải pháp và cơ hôi thúc đẩy chuyển đổi số trong ĐHTN. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã biểu dương trao tặng Giấy khen cho 01 chi bộ và 09 cá nhân đã đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đồng chí Trần Nhuận Kiên trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tập thể lãnh đạo, đảng viên Đảng bộ TTS- NXB

Hội nghị diễn ra với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức do đại dịch Covid phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác. Toàn bộ đảng viên, viên chức, người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng bộ để tiếp tục đưa 2 đơn vị không ngừng nỗ lực, đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của ĐHTN.

TB-TTS