Hội thảo trực tuyến "Đạo đức xuất bản và Tính liêm chính trong Nghiên cứu Khoa học"

Kính mời quý vị tham gia Hội thảo trực tuyến "Đạo đức xuất bản và Tính liêm chính trong Nghiên cứu Khoa học" được tổ chức bởi Nhà xuất bản Elsevier.

  • Truy cập link https://bit.ly/3KFTyZl hoặc quét mã QR để đăng ký và xem thông tin diễn giả.
  • Ngày: 11/5/2022
  • Thời gian: 14h00

Nền tảng: Zoom Vi phạm đạo đức xuất bản có thể ảnh hưởng đến uy tín của các nhà nghiên cứu.

Trong hội thảo này, chúng ta sẽ thảo luận về tính liêm chính của nghiên cứu trong khoa học, các tiêu chuẩn mong đợi từ các nhà nghiên cứu trong việc tạo ra các bản thảo và những hành vi sai trái trong khoa học cần tránh. Từ góc độ nhà xuất bản, Elsevier sẽ làm nổi bật việc thực hành đạo đức đối với tác giả và người đánh giá, hệ thống kiểm tra đạo đức đang được sử dụng và những gì các nhà nghiên cứu sẽ cần để đảm bảo bản thảo của họ là đúng đắn về mặt đạo đức. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón sự tham gia của quý tại hội thảo này!

Welcome! You are invited to join a webinar: Publication