Một số hình ảnh cán bộ, viên chức Trung tâm Số khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Sáng nay, ngày 06/08, Trung tâm Số đã tiến hành tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động tại Phòng khám Đa khoa Hà Nội Thái Nguyên.

Chăm lo đời sống và sức khoẻ cho mỗi cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động luôn là công tác mà Ban Giám đốc và Công đoàn tại Trung tâm Số- Đại học Thái Nguyên quan tâm nhằm xây dựng một đội ngũ tập thể cán bộ, viên chức đoàn kết; mạnh khỏe để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Một số hình ảnh tại Phòng khám Đa khoa Hà Nội Thái Nguyên: