Thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Hà Giang trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/2/2023.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Theo quyết định, ĐHTN có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Giang để thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, người học và hồ sơ, tài liệu liên quan đến Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. 

Việc thành lập Phân hiệu ĐHTN tại Hà Giang nhằm hướng tới mục tiêu cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quy hoạch lại các cơ sở giáo dục đại học và hệ thống trường sư phạm; thiết lập một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, hỗ trợ phát triển cộng đồng tại tỉnh Hà Giang. 

Phân hiệu ĐHTN tại Hà Giang có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế, tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Hà Giang và các tỉnh trong khu vực…

Như vậy, tính đến nay, ĐHTN có 7 trường đại học thành viên, 1 khoa trực thuộc và 2 phân hiệu đại học tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hà Giang.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/