Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên: Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế

Sáng 13-9, Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức khai mạc đợt đánh giá chương trình đào tạo từ xa theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 232. Phiên khai mạc được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của PGS TS Choltis Dhirathiti, Giám đốc điều hành Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ĐNA); lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm…

Các đại diện của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên và Đánh giá viên AUN-QA tham gia khai mạc trực tuyến.

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực ĐNA được thành lập vào tháng 1-1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường đại học trong và ngoài mạng lưới AUN.

Theo kế hoạch, các đánh giá viên AUN-QA sẽ thực hiện việc kiểm tra minh chứng báo cáo tự đánh giá của 3 ngành của Trường Đại học Nông Lâm được đánh giá lần này là: Chăn nuôi thú y, Thú y, Công nghệ thực phẩm.

Qua 52 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Trường Đại học Nông Lâm có 8 khoa đào tạo, 7 phòng chức năng phục vụ công tác đào tạo và 01 Văn phòng Quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến, 2 viện nghiên cứu và 11 trung tâm. Năm 2021, Nhà trường tổ chức triển khai 24 chương trình đào tạo bậc đại học, có 10 chương trình đào tạo thạc sĩ và 8 chương trình đào tạo tiến sĩ. Đến nay đã có 48 khóa sinh viên tốt nghiệp với hơn 50.000 kỹ sư, cử nhân và gần 4000 thạc sĩ và tiến sĩ.

Trong những năm qua, Trường luôn được đánh giá là trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi môi trường và phát triển nông thôn cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và trong cả nước. 

Với quy trình đánh giá chất lượng chặt chẽ, minh bạch, bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo AUN-QA được công nhận bởi hệ thống giáo dục của các quốc gia trong khu vực ĐNA. Việc tham gia đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA là hoạt động thiết thực để đẩy mạnh và từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng, khẳng định sự cam kết của Trường Đại học Nông Lâm đối với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Đợt đánh giá sẽ kết thúc và công bố kết quả vào ngày 17-9 tới.

Thu Nga

Nguồn https://baothainguyen.vn/