Đề nghị mua sách Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin

Đề nghị Trung tâm Học liệu & Công nghệ Thông tin bổ sung/ mua tài liệu học tập theo yêu cầu, bạn đọc điền các thông tin và gửi thư theo thông tin dưới đây:

 1. Tên tài liệu: Sách theo chủ đề/ Chuyên ngành
 2. Tác giả
 3. Nhà xuất bản
 4. Năm xuất bản
 5. Thông tin về người yêu cầu mua sách
 6. Họ và tên
 7. Số thẻ bạn đọc
 8. Địa chỉ/ Email
 • Liên hệ:
 • ThS. Lê Văn Nam  -Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp.
 • Điện thoại: 0979804914.
 • Email: lvnam@tnu.edu.vn.
 • ThS. Nguyễn Thu Lan - Phó Phòng Quản trị Thư viện tích hợp.
 • Điện thoại: 0985993432.
 • Email:  ntlan@tnu.edu.vn

 

Trân trọng cảm ơn!